Record details

Name
    Machart, Jiří, 1946-
Author of Article
    Návrh nového geomorfologického členění Šumavy
    Nová regionální mylonitová zóna v moldanubiku jižních Čech