Record details

Name
    Machovič, V.
Author of Article
    Adsorption properties of iron riched clays
    Analýza močových a žlučových konkrementů infračervenou mikroskopií
    Biocompatibility of C-C composites covered with PyC and p-HEMA
    Biocompatibility of C-C Composites Covered with PyC and pHEMA
    Chemical and petrographic aspects in coal classification
    Dispersed organic matter from Silurian shales of the Barrandian Basin, Czech Republic: optical properties, chemical composition and thermal maturity
    Geochemická situace dvou typů modelových kalamitně kontaminovaných oblastí (rudní revír, hnědouhelný důl)
    Hydrothermal stability of geopolymers
    Hydrothermal stability of geopolymers
    Leydetite, Fe(UO.sub.2./sub.)(SO.sub.4./sub.).sub.2./sub.(H.sub.2./sub.O).sub.11./sub., a new uranyl sulfate mineral from Mas d'Alary, Lodeve, France
    Materials resistant to temperature and oxidation on the basis of pyrolyzed polysiloxanes
    Mineralogical speciation of arsenic in soil above the Mokrsko-west gold deposit, Czech Republic
    Multi-component adsorption of Ag(I), Cd(II) and Cu(II) by natural carbonaceous materials
    Oil-bearing inclusions in vein quartz and calcite and, bitumens in veins: Testament to multiple phases of hydrocarbon migration in the Barrandian basin (lower Palaeozoic), Czech Republic
    Optical and FTIR microscopy of vitrinite from Galanderud coal
    Organic petrology of the Low Paleozoic and Proterozoic black shales
    Petrological and chemical composition of organic matter from Silurian shales in the Barrandian Basin
    Petrological and geochemical characteristic of peat from the Krásno peat bog, Czech Republic
    Petrological and spectroscopic structural characteristics of Bohemian and Moravian coals and their possible relation to gas proneness
    Petrology na chemistry of organic matter from Silurian shales in the Barrandian Basin
    Preparation and oxygen resistance of 2D composites based on E-glass, R-glass, and siloxanes
    Properties and performance of polysiloxane-derived ceramic matrix in heat resistant composites reinforced with R-glass or fine ceramic fibres
    Příprava zeolitu A pomocí geopolymerních reakcí
    Reflectance and chemical composition of thermally altered wood
    Sediments of 2002 catastrophic flood event in the Praguearea, Czech Republic: depositional setting, composition and environmental aspects
    Silikonoxykarbidová skla obsahující kobalt
    Slag and fly ash deriving from the combustion of lignite in PF boilers at the Belchatów Power Station, Poland
    Solid emissions from the atmospheric fluidized bed combustion of lignite
    Sorption of heavy metals on lignite impregnated with chitosan
    Stanovení etherického kyslíku v heterogenních materiálech infračervenou spektrometrií s Fourierovou transformací
    Structure of silicon oxycarbide glasses derived from poly(methylsiloxane) and poly[methyl(phenyl)siloxane] precursors
    Studium vlastností kompozitu cement-polyetylentereftalátová vlákna Ramanovou spektroskopií a elektronovou mikrosondou
    Švenekite, Ca[AsO.sub.2./sub.(OH).sub.2./sub.].sub.2./sub., a new mineral from Jáchymov, Czech Republic
    Tepelná historie sedimentárních pánví České republiky a její vztah k tektonickým procesům
    Thermal history of sedimentary basins of the Czech Republic and its relation to tectonic processes
    Thermal history of sedimentary basins of the Czech Republic and its relation to tectonic processes
    Výzkum současné biogeochemické reflexe odpadního provozu (Sobědruhy, Březová, Prunéřov)