Record details

Name
    Maheľ, Michal
Author of Article
    Akademik Radim Kettner - spolutvorca modelu stavby centrálnych Karpát
    Bradlové pásmo z aspektu geodynamického modelu
    Členitosť kôry a geodynamický model Západných Karpát
    Deep crustal structure at the contact of the Bohemian Massif and West Carpathians
    Geotektonika
    The Malé Karpaty Mts. - constituent of the transitional segment between the Carpathians and Alps; important tectonic window of the Alpides
    Niekoľko poučení z globálnej tektoniky, postupne ustálených a použiteľných v podmienkách Karpát
    Particularities of Alpide segments, tectonotypes, arcs and different flysch basins in the Western Carpathians
    Strižné zóny, ich prejavy (oblúky a niektoré priečne prelomy) v Západných Karpatoch
    Základné problémy stavby Západných Karpát z pohľadu geodynamického modelu a hlbinnej stavby. I. centrálné a vnútorné Karpaty