Record details

Name
    Malík, Josef
Author of Monograph
    Geologické prostředí a geotechnické vlastnosti pokryvu karbonu české části hornoslezské pánve
    Optimalizace použití geosyntetik při likvidaci negativních projevů energetické činnosti, zejména exploatační vývoj nových technologií
    Studie technologie výstavby, životnosti a teplotních vlivů podzemního Centrálního skladu vyhořelého jaderného paliva
    Uživatelský popis systému GEMIN. Program pro grafické zadávání vstupních dat v systému GEM 22
Author of Article
    2D-analysis of geotextile tubes
    Analysis of Äspö Pillar Stability Experiment: Continuous thermo-mechanical model development and calibration
    Analysis of semicoercive contact problems using symmetric BEM and augmented Lagrangians
    Analysis of semicoercive contact problems using symmetric BEM and augmented Lagrangians
    Asymptotic behaviour of cable stayed and suspension Bridges in lateral Winds
    Asymptotic behaviour of solutions to cable stayed bridge equations
    Back Analysis for effective design of bolt reinforcement - A case study for design of shaft
    Complex nonlinear model of cable stayed bridges
    Contact problem for modelling of bolt action in rock
    Generalized G-convergence for quasilinear elliptic differential operators
    Generalized nonlinear models of suspension bridges
    Influence of a new building construction on sewer tunnel lining durability
    The influence of number and length of rockbolts on the stress state in reinforced rock mass
    Instability of oscillations in cable-stayed bridges
    Inverse Analysis for estimating some Characteristics of Stress Fields and Effective Installation of Bolt Reinforcement
    Inverzná analýza pre odhad primárneho tenzoru napätia v horskom masíve
    Matematické modelování svorníkové výztuže
    Mathematical modelling of cable stayed bridges: existence, uniqueness, continuous dependence on data, homogenization of cable systems
    Mathematical modelling of geosynthetic tubes
    Mathematical modelling of rock bolt system
    Mathematical Modelling of Rock Bolt Systems 2
    Mathematical Modelling of Rock Bolt Systems I
    Mathematical models of cable stayed bridges
    Mesh generator based on semiregular Grids in 2D and 3D
    MKP experimenty s kruhovým otvorom
    Modelling of cable stayed bridges
    Nelineární modely visutých mostů
    Nonlinear models of suspension bridges
    Nonlinear oscillations and instability in cable stayed bridges
    On Homogenization of a Quasilinear Elliptic Equation Connected with Heat Conductivity
    Optimal length of stressed bolts
    Oscillations in Cable-Stayed Bridges: Existence, Uniqueness, Homogenization of Cable Systems
    Prostorové strukturované sítě v MKP
    Some problems connected with 2D modelling of geosynthetic tubes
    Stability of suspension bridges in lateral wind
    Stressing Bolts - an effective Reinforcement of Tunnels
    Sudden lateral asymmetry and torsional oscillations in the original Tacoma suspension bridge
    Symmetric FE-BE coupling with iterations on the Interface