Record details

Name
    Malý, Lubomír
Author of Article
    Aplikace geotektoniky při prognózování geologické stavby uhelných ložisek
    Aplikace výsledků geotektonické analýzy pro formulaci ložiskových prognóz na příkladu Rosicko-Oslavanské pánve
    Dr. Eduard Burkart - "Mährens Minerale und ihre Literatur"
    Exploration works in the Rosice - Oslavany Basin.
    Formování sedimentační pánve permokarbonu boskovické brázdy a vývoj svrchnostefanské sedimentace v rosicko-oslavanské pánvi
    Geotectonic Layout of the Rosice-Oslavany Basin as related to the paleogeographical development of the southern part of the Boskovice furrow
    Geotektonický plán rosicko-oslavanské pánve ve vztahu k paleogeografickému vývoje jižní části boskovické brázdy
    Hlubinná geologická stavba permokarbonu boskovické brázdy v oblasti rosicko-oslavanské pánve
    Hydrological aspect of mine inundation in the Rosice - Oslavany Coal Basin
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. III. část, Geologická část
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. IV. část, Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách
    K paleogeografii permokarbonu jižní části boskovické brázdy
    K problematice hlubší stavby Rosicko-oslavanské pánve
    Možnosti aplikace geotektonocké analýzy při prognózování průtrží uhlí a plynů
    Naučná stezka permokarbonem boskovické brázdy
    Problémy rajonizace uhelných ložisek v ČSSR
    Prof. RNDr. Josef Augusta, DrSc. - život a dílo. Vzpomínka ke 100. výročí narození
    Prof. RNDr. Karel Zapletal - život a dílo, vzpomínka ke 100. výročí narození
    Profesor RNDr. Miloš Suk, DrSc. - sedmdesátníkem
    Průzkumné práce v rosicko-oslavanském revíru
    Rosicko-oslavanská pánev ve světle nových geologických poznatků
    Rudolf Václav Helmhacker - geolog a montanista
    Tufogenní horniny permokarbonu jižní části boskovické brázdy
    The underground geological structure of the Permo-carboniferous of the Boskovice furrow within the Rosice-Oslavany coal district
    Vilém Jičínský - život a dílo, vzpomínka ke 100. výročí úmrtí
    Vitrinite reflectance and pyrolytic properties of coals in the Boskovice Furrow as related to thermal and burial history
    Zdeněk Burian - život a dílo : vzpomínka ke 100. výročí narození