Record details

Name
    Malchárek, Jaroslav
Author of Article
    Aký bude rok 1990 pre čs. rudné baníctvo?
    Možnosti rozvoja ťažby rúd a magnezitu vo VHJ RBMZ z pohľadu súčasne platných ekonomických nástrojov
    Niektoré aspekty postavenia čs. rudného baníctva v súčasnom období
    Rudné baníctvo na rázcestí