Record details

Name
    Malkovský, Miroslav, 1927-
Author of Article
    13. kongres karpatsko-balkánské geologické asociace
    Barové, vtiskové, kulovito-polštářové a konkrecionální textury v cenomanu u Tuchoměřic při sz. okraji Prahy
    Czechoslovak activity in IGCP Project 166: "Global correlalion of coal-bearing formations"
    Dosavadní výsledky magnetostratigrafických výzkumů terciérních sedimentů sokolovské pánve
    Excursion 2 - Field Guide for "Fluorite and Barite Mineralization Regimes in the Erzgebirge-Krušné hory"
    Fosilní zvětraliny hornin svrchního proterozoika v jihovýchodním okolí Prahy : (12-42 Zbraslav, 13-31 Říčany)
    Genetické typy prokřemenění sedimentů svrchní křídy a terciéru severozápadních Čech
    Krušnohorský zlom v Chomutově
    Minerogenetické členění Českého masivu
    Některé problémy chronostratigrafického členění terciéru Českého masivu
    Některé problémy chronostratigrafie členění terciéru Českého masívu
    Palaeomagnetic timing of the Lower Miocene sediments from the Carpathian Foredeep (borehole Nosislav-3)
    Paleomagnetic stratigraphy of the Tertiary of the Cheb Basin (W.Bohemia)
    Paleomagnetic timing of the tertiary of the north Bohemian bown-coal basin
    Paleomagnetické datování spodnomiocenních sedimentů karpatské neogenní předhlubně (vrt Nosislav-3)
    Paleomagnetické datování spodnomiocenního sedimentu karpatské předhlubně (vrt Nosislav-3)
    Paleomagnetické datování tufů v nadloží sloje u Nového Kostela v chebské pánvi (11-14 Cheb)
    Paleomagnetické určování stáří geologických objektů
    Quartzites of North-West Bohemia as stone age raw materials: environs of the towns of Most and Kadaň, Czech Republic
    The Quaternary fluorite and barite mineralization in the surrounding of the eastern part of the Krušné hory Mts. (NW Bohemia)
    Results of palaeomagnetic studies of the Tertiary in the Most area of the North-Bohemian Brown Coal Basin
    Rychlost sedimentace spodního miocénu ve vrtu Nosislav-3
    Rychlost sedimentace terciéru v mostecké části severočeské hnědouhelné pánve
    Rychlosti sedimentace spodního miocénu ve vrtu Nosislav-3
    Tectogenesis of Tertiary Coal Basins of the Czech Socialist Republic
    Tectonics of the Bohemian Masiff and the West Carpathians
    Tektogeneze třetihorních uhelných pánví ČSR
    The transport conditions of fluorine and the precipitation of fluorite at low temperature
    Transport of fluorine in low temperature hydrothermal brines
    Vypálené jíly - důležitý posypový materiál
    Výsledky paleomagnetických výzkumů terciéru v mostecké části severočeské hnědouhelné pánve
    Vývoj radioaktivních term v Teplicích
    Významné zlomy platformního pokryvu Českého masívu
    Vznik a vývoj terciérních uhelných pánví střední Evropy