Record details

Name
    Manda, Štěpán
Author of Monograph
    Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí
    Stop E1-6: Ludlow and early Přídolí succession at Mušlovka Quarry near Řeporyje; early Ludfordian radiation and the effect of the Ludfordian extinction events in the shallow-water carbonate succession
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000. 13-131 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 13-132 Lysá nad Labem
    Vývoj a společenstva silurských a raně devonských hlavonožcových vápenců (pražská pánev, Čechy)
    Základní geologická mapa Ćeské republiky 1:25 000, list 13-131 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
    Zpráva o výsledcích geologického průzkumu. Tunel Praha-Beroun
Author of Article
    ?13C record across the Ludlow Lau Event: new data from mid palaeolatitudes of northern peri-Gondwana (Prague Basin, Czech Republic)
    ?13C records across the late Silurian Lau event: New data from middle palaeo-latitudes of northern peri-Gondwana (Prague Basin, Czech Republic)
    "An endocochleate experiment" in the Silurian straight-shelled cephalopod Sphooceras
    Auswirkungen des obersilurischen "Lau events" im Prager Becken
    Chemismus výlevných vulkanitů siluru pražské pánve
    Colour pattern polymorphism in Silurian nautiloid Phragmoceras Broderip, 1839
    Constraints on petrogenesis and geotectonic setting for Silurian basalts of the Prague Basin (Bohemian Massif)
    Cryptostome bryozoan Stictoporella simplex (Počta, 1894) from the Silurian of Bohemia
    Crystallographic textures of molluscan shells: a new tool unravelling their phylogeny
    Cyrtograptus lundgreni Biozone in the southwestern part of the Svatý Jan Volcanic Centre (Wenlock, Prague Basin, Bohemia)
    Delta13C record across the late Silurian Lau event: New data from middle palaeo-latitudes of northern peri-Gondwana (Prague Basin, Czech Republic)
    Early Silurian cephalopod migrations to the Prague Basin (Perunica micro-plate, Bohemia)
    Environmental and biotic changes in subtropical isolated carbonate platforms during the Silurian Kozlowskii Event, Prague Basin
    Environmental and biotic changes of the subtropical isolated carbonate platforms during the Kozlowskii and Lau events (Prague Basin, Silurian, Ludlow)
    Excursion E1: Lower Palaeozoic of the Barrandian
    First cryptostome bryozoan from the Silurian of Bohemia
    A first report of the Ludlow Lau Event from the Prague Basin (Barrandian, Czech Republic)
    A gastropod faunule from the Monograptus uniformis graptolite Biozone (Early Lochkovian, Early Devonian) in Bohemia
    Geologické etapy, Geologický vývoj na území České republiky, Hlavní události vývoje života na Zemi
    Geologie středního Polabí: předběžné výsledky geologického mapování na listu 13-131 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
    Geologie středního Polabí: předběžné výsledky geologického mapování na listu 13-131 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav : 13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
    Geophysical record of the Middle Devonian Basal Chotec event in Perigondwanan, Laurussian and Central Asian terranes: possible global pattern reflecting palaeoclimatic record
    Gorstian paleoposition and geotectonic setting of Suchomasty volcanic centre (Prague Synform, Bohemia)
    The graptolite, conodont and sedimentary record through the late Ludlow Kozlowskii Event (Silurian) in the shale-dominated succession of Bohemia
    Juvenile phacopid trilobites from the Prague Basin (Czech Republic)
    Juvenile phacopid trilobites of the Prague Basin (Barrandian area, Czech Republic)
    LATE EMSIAN RUTOCERATOIDEA (NAUTILOIDEA) FROM THE PRAGUE BASIN, CZECH REPUBLIC: MORPHOLOGY, DIVERSITY AND PALAEOECOLOGY
    A long-lasting steady period of isotopically heavy carbon in the late Silurian ocean: evolution of the ?13C record and its significance for an integrated ?13C, graptolite and conodont stratigraphy
    Minute Silurian oncocerid nautiloids with unusual colour patterns
    Minute Silurian oncocerid nautiloids with unusual colour patterns
    New cephalopod limestone horizon in the Ludlow (Gorstian, lower L. scanicus Biozone) of the Prague Basin (Bohemia, Perunica)
    New cephalopod limestone horizon in the Ludlow (Gorstian, lower L. scanicus Biozone) of the Prague Basin (Bohemia, Perunica)
    New delta13C data from mid palaeo-latitudes (Prague Basin) across the late Silurian Lau Event
    New insights into the Silurian volcanism of the Prague Synform, Bohemian Massif
    New Porcellioidean gastropods from Early Devonian of Royal Creek area, Yukon Territory, Canada, with notes on their early phylogeny
    New porcellioidean gastropods from early Devonian of Royal Creek area, Yukon Territory, Canada, with notes on their early phylogeny
    New Silurian nautiloids Phragmoceras Broderip, 1839 and Tubiferoceras Hedström, 1917 from the Prague Basin (Bohemia)
    New Silurian nautiloids Phragmoceras Broderip, 1839, and Tubiferoceras Hedström, 1917, from the Prague Basin (Bohemia)
    An occurrence of Ceratiocaris papilio Salter in Murvhison, 1959 (Crustacea, Phyllocarida) in the lower Ludfordian (Silurian) of the Prague Basin (Czech Republic)
    Ochrana globálních stratotypů v oblasti Barrandienu
    Palaeoecology and palaeogeographic relations of the Silurian phragmoceratids (Nautiloidea, Cephalopoda) of the Prague Basin (Bohemia)
    Palaeoecology and palaeogeographic relations of the Silurian phragmoceratids (Nautiloidea, Cephalopoda) of the Prague Basin (Bohemia)
    Palaeogeography of Prague Synform in Silurian times (Wenlock-Ludlow): Insights from palaeomagnetism, basalt geochemistry and biostratigraphy
    Perunica microplate in Silurian period: implications from basalt geochemistry, palaeomagnetism and faunas (Prague Basin, Teplá-Barrandian Unit, Bohemian Massif)
    Perunica microplate in Silurian period: implications from basalt geochemistry, palaeomagnetism and faunas (Prague Basin, Teplá-Barrandian Unit, Bohemian Massif)
    Revision of the Pragian Rutoceratoidea Hyatt, 1884 (Nautiloidea, Oncocerida) from the Prague Basin
    Silurian-Devonian boundary events and their influence on cephalopod evolution: evolutionary significance of cephalopod egg size during mass extinctions
    Silurian-Early Dervonian cephalopod limestones, Prague Basin
    A Silurian oncocerid with preserved colour pattern and muscle scars (Nautiloidea)
    Some new or little known cephalopods from the Lower Devonian Pragian carbonate shelf (Prague Basin, Bohemia) with remarks on Lochkovian and Pragian cephalopod evolution
    Some new or little known cephalopods from the Lower Devonian Pragian carbonate shelf (Prague Basin, Bohemia) with remarks on Lochkovian and Pragian cephalopod evolution
    Spodnoordovický vulkanismus strašického/komárovského komplexu a silurský vulkanismus svatojánského vulkanického centra, Barrandien
    Stable carbon isotope developement across the late Silurian Lau Event in northern peri-Gondwana (Prague Basin, Czech Republic)
    Trocholites Conrad, 1838 (Nautiloidea, Tarphycerida) in the Middle Ordovician of the Prague Basin and its palaeobiogeographical significance
    Trocholites Conrad, 1838 (Nautiloidea, Tarphycerida) in the Middle Ordovician of the Prague Basin and its palaeobiogeographical significance
    An unusual occurrence of the Laurentian phyllocarid crustacean Ceratiocaris papilio Salter in the lower Ludfordian (Silurian) of Bohemia (peri-Gondwana)
    Variability of colour pattern and shell malformations in Silurian nautiloid Peismoceras Hyatt, 1884
    Wenlock and Ludlow cephalopods in the Prague Basin: communities, palaeobiogeography and palaeoecology (Bohemia)