Record details

Name
    Mareš, Stanislav
Author of Monograph
    Současný stav rozvoje geofyzikálních metod pro řešení problémů v oblasti životního prostředí. - Studie vypracovaná pro potřeby MŽP ČR.
Author of Article
    Applied geophysics in vadose zone studies
    Cone penetration logging for the direct detection of LNAPLs contamination
    Cone penetration logging in LNAPLs contamination studies
    Cone penetration logging in LNAPLs contamination studies
    Contribution of Geophysical Well-Logging Techniques to Evaluation of Fractured Rocks
    Contribution of logging methods to a study of mechanical properties of metamorphic rock massif Escambray
    Cross-borehole flow analysis to characterize fracture connections in the Melechov Granite, Bohemian-Moravian Highland, Czech Republic
    Cyclic structure and facial changes of sediments of the Mšeno basin according to geophysical well-logging
    Fotometrický průtokoměr pro měření velmi malých vertikálních průtoků vody ve vrtu
    Geoelectrics estimating changes in water saturation of the vadose zone
    Geofyzikální a atmogeochemické metody při kontrole staré LNAPL kontaminační zátěže průlinových kolektorů
    Geofyzikální metody umožňující sledovat změny vlhkosti ve vadózní zóně písčitých sedimentů
    Geophysical and atmogeochemical methods revealing old LNAPL contamination history of sandy aquifers
    Geophysical Well Logging
    Geophysikalische Prospektion der Deponie bei Mydlovary-Zahájí in Südböhmen
    Geotechnische Beurteilung kristalliner Gesteine des Erzgebirge mittels bohrloch-geophysikalischer Messung
    Integrated geophysical and atmogeochemical survey applied to abandoned soviet military areas contaminated by LNAPL in the Czech Republic
    Karotáž při studiu hydraulických parametrů aquiferů
    Logging of special hydrogeological wells
    Photometric flowmeter for measuring slow vertical water flow in wells
    The role of logging in the exploration for brown coal deposits in North Bohemian Basins
    A simple borehole dilution technique in measuring horizontal ground water flow
    Úloha karotáže při průzkumu ložisek hnědého uhlí a stanovení technologických vlastností hnědého uhlí na základě karotážních měření