Record details

Name
    Marsina, Karol
Author of Article
    Ďalšie možnosti medeno-porfýrovej mineralizácie v oblasti Štiavnickej hrástě
    Experimentálne modelovanie vzniku zeolitov ložiska Nižný Hrabovec
    FOREGS geochemical baseline mapping programme - a new European wide database and geochemical atlas
    FOREGS geochemical mapping field manual
    Geochemické zhodnotenie štruktúrneho vrtu BT-7 pri Pukanci a jeho metalogenetický význam
    Litogeochemická prospekcia Cu-porfýrového zrudnenia v Štiavnických vrchoch
    Nový skarnovo-medenoporfýrový ložiskový objekt v Štiavnických vrchoch
    Porovnanie relatívneho pôdneho geochemického potenciálu Cu, Pb, Zn a Sn nad měďnatoporfýrovými systémami Zlatna v Štiavnických vrchoch a Baniska v Javorí