Record details

Name
    Matýsek, Dalibor, 1960-
Author of Article
    Apatit z lokality Bienergraben u Sobotína
    Black coal fly ash as the Si-Al matrix for the heat proof materials preparation
    Charakter emisí Sokolovské pánve a Slavkovského lesa
    Chemické a petrologické studium pikritových hornin z podbeskydské oblasti
    Fosforitové konkrece ve svrchní křídě slezské jednotky : 25-22 Frýdek-Místek
    Geochemické zhodnocení výsledků třídění hornin těšínitové asociace
    Geochemie popílků vznikajících při společném spalování biomasy a uhlí
    Kontaktní metamorfismus hornin těšínitové asociace
    Kontaktní metamorfóza spojená s intruzí hornin těšínitové asociace na lokalitě Krmelín
    Kritické zátěže pro acidifikaci v povrchových vodách severovýchodních Čech a severní Moravy
    Magnetic susceptibility and contamination of forest soils at Moravo-Silesian Beskydy Mountains and piedmont area, Czech Republic
    Malachitové speleotémy ve Zbrašovských aragonitových jeskyních, Hranický kras
    Mapování a indikace změn terestrických ekosystémů v hornické krajině
    Matematicko-statistický model systémového třídění hornin těšínitové asociace jeko podklad pro úvahy o jejich chemismu a vzniku
    Mathematic-statistical study of chemical compositions of trachytic and phonolitic neovolcanites of the Bohemian Massif
    Mathematical-statistical study of chemical composition of the teschenite association rocks
    Mineralogie a technogenní kontaminace půd Karvinska
    Mineralogie křídových aleuropelitů z profilu Bystrý potok (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty) : 25-22 Frýdek-Místek
    Možnosti flotačného získavania titánu z nadložných ílov HD Březová
    Nové mineralogické nálezy z lomu Kotouč u Štramberku, Západní Karpaty, severní Morava, Česká republika
    Nové nálezy na pegmatitové žíle Maršíkov II u Velkých Losin
    Ověření metodiky pro hodnocení acidifikace odvalových materiálů v OKR
    Pískovcová facie maastrichtu frýdeckého souvrství v korytě řeky Ostravice u Bašky
    Plaňavské vrstvy v oblasti Štramberka (spodní křída, vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Příspěvek k litologii křídových souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Relationship between magnetic susceptibility of soils and concentrations of heavy metals in the region of Moravosilesian Beskydy Mts., Czech Republic
    Revize limonitu z Poniklé u Jilemnice
    Selenové minerály z uranových ložisek ve sbírkách Vysoké školy báňské
    Statistical evaluation of the chemical composition of pyroxenes and amphiboles of the teschenite association
    Stroncianit z obchvatu města Příbor (Morava, Česká republika)
    Technogenní částice v sedimentech řeky Olše
    Technogenní minerály v půdách oblasti ostravsko-karvinské aglomerace
    Terénní a laboratorní dokumentace stavebního odkryvu na západním okraji Bělotína, Moravská brána : 25-12 Hranice
    Uplatnění IPPC při asanačně rekultivačních stavbách v OKR
    Výskyt witheritu a barytu v těšínitických horninách na lokalitě Kunčice pod Ondřejníkem
    Výskyty datolitu v oblasti hornin těšínitové asociace
    Výskyty technogenních sulfátů v Ostravsko-karvinském revíru
    Vznik sulfátové mineralizace na odvalech a její vliv na kvalitu spodních vod v OKR
    Zeolity v pikritech z těšínitové asociace na lokalitě Hončova hůrka u Příbora (severní Morava)