Record details

Name
    Matějka, Dobroslav
Author of Monograph
    Geologické vědy tak trochu jinak
    Integrace progresivních trendů přírodovědných oborů do vzdělávání učitelů
Author of Article
    Apatite Enrichment in Nephelinite from Slánská Hora Hill, Central Bohemia
    Apatite enrichment in nephelinite from Slánská hora Hill, central Bohemia
    Apatite enrichment in olivine-poor nephelinite from Slánská hora Hill, Central Bohemia
    Chemismus hlavních typů granitů v severní části moldanubického plutonu (23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod, 23-23 Jihlava)
    Chemismus metabazitů metamorfovaného ostrova netvořicko-neveklovského
    Dioritic and Gabbroid Rocks from Southern Bohemia and Lower Austria: Geochemical and Mineralogical Constraints on their Role in Genesis of the South Bohemian (Moldanubian) Batholith
    Dioritické horniny v moldanubickém (jihočeském) batolitu (32-22 České Budějovice, 32-24 Trhové Sviny, 33-11 Třeboň)
    Docent RNDr. Pavel Kašpar, CSc. šedesátiletý
    Dvě populace apatitu v S-granitech melechovského masivu (23-12 Dolní Kralovice, 23-21 Havlíčkův Brod)
    Dvě populace apatitu v S-granitech melechovského masívu
    Efektivní propojení teoretické a praktické složky výuky v přípravě učitelů přírodovědných předmětů
    Freistadt type granodiorite : Excursion stop No.16: Quarries at Rejta, 1 km SE of Trhové Sviny
    Geochemical constraints on the origin of a distinct type of two-mica granites (Deštná-Lásenice type) in the Moldanubian batholith (Czech Republic)
    Geochemický výzkum skupiny granitoidů typu Eisgarn v j.části centrálního masívu moldanubického plutonu
    Geochemický výzkum ševětínského granodioritu (22-44 Hluboká n. Vltavou)
    Geochemie, petrologie a mineralogie dvojslídných granitů v širší oblasti Novohradských hor (32-24 Trhové Sviny, 32-42 Rožmberk nad Vltavou, 33-13 České Velenice)
    Geochemie, petrologie a mineralogie hornin řazených na českém území ke granodioritu typu Freistadt (32-24 Kaplice, 32-42 Rožmberk nad Vltavou)
    Geochemie, petrologie a mineralogie hornin řazených na českém území typu Weinsberg (32-24 Kaplice, 32-42 Rožmberk nad Vltavou)
    Geochemie řečištních sedimentů v oblasti mezi Lásenicí a Rapšachem (Jindřichohradecko) (23-33 Veselí nad Lužnicí, 33-11 Třeboň, 23-34 Jindřichův Hradec, 33-12 Nová Bystřice)
    Geochemie slojí ložiska černého uhlí Vejprnice v plzeňské pánvi
    Geochemie vlkovského granodioritového tělesa
    Geochemistry of the Vejprnice bituminous coal deposit in the Plzeň Basin
    Geology education for future citizens
    Granites of the Novohradské hory Mts and surrounding area
    Granitoids of the Freistadt and Mauthausen type in the Czech part of the Moldanubian batholith
    Igneous Activity. Moldanubian Zone
    Integrace progresivních trendů přírodovědných oborů do vzdělávání učitelů
    K šedesátým narozeninám prof. RNDr. Vladimíra Boušky, DrSc.
    Ke geochemii hornin krystalinika mezi Veselím nad Lužnicí a Vlkovem
    Komplexní přírodovědná exkurze jako efektivní prostředek propojení teoretické a praktické složky výuky v přípravě učitelů přírodovědných předmětů
    Komplexní přírodovědná exkurze: text pro kombinovanou formu vzdělávání
    Korelace českých a rakouských typologických studií granitoidů moldanubického plutonu
    Kurze Mitteilung über hoch differenzierte Muskovit-Granite (Typ Šejby) aus dem Novohradské hory-Gebirge (Südböhmen)
    Moldanubian Pluton as an example of the Late Variscian crustal magmatism in the Moldanubian zone
    Několik tváří zachovalého pětašedesátníka Arnošta Dudka
    Některé vztahy mezi chemickým zvětráváním melechovského granitu a látkovou bilancí malého povodí Loukov
    Olivinické gabroidní horniny modanubického (jihočeského) batolitu (32-24 Trhové Sviny, 33-12 Nová Bystřice)
    Origin of monazite?xenotime?zircon?fluorapatite assemblages in the peraluminous Melechov granite massif, Czech Republic
    Petrogenesis of Granites of the Klenov Massif
    Petrogenesis of granites of the Klenov massif
    Petrogenesis of two-mica granites of the Ševětín massif
    Petrogeneze granitů klenovského masivu
    Poznámky k chemismu granitů melechovského masívu (23-12 Ledeč n. Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod)
    Problem-based tasks and possibility taking advantage of differences of similar minerals
    Problematika strategií a managementu strukturovaného učitelského studia v kontextu změn v sekundárním vzdělávání
    Problémové úlohy k poznávání neživé přírody a životního prostředí
    Příprava učitelů geologie na Univerzitě Karlově, Přírodovědecké fakultě
    Pyroxene diorite to gabrodiorite at Chocenický Újezd village in the Blovice area, SW-Bohemia
    Rock-forming accessory minerals in the granites of the Melechov Massif (Moldanubian Batholith, Bohemian Massif)
    Rock-forming Accessory Minerals in the Granites of the Melechov Massif (Moldanubian Batholith, Bohemian Massif)
    Sr and Nd isotopic determinations in three Moldanubian granulite massifs in southern Bohemia
    Studium silně diferenciovaných muskovitických granitů (typ Šejby) v Novohradských horách (33-13 České Velenice)
    Šejby and Nakolice stocks - examples of the phosphorus-rich mineralized granites (a review)
    Vliv strukturovaného učiva na profesní připravenost studentů
    Vývoj dvojslídných granitů subtypu Číměř v centrálním moldanubickém plutonu
    Whole rock geochemistry and petrogenesis of granites from the northern part of the Moldanubian Batholith (Czech Republic)
    Zirkonová typologie granitoidů moldanubického batolitu
    Zn-rich ilmenite and pseudorutile: subsolidus products in peraluminous granites of the Melechov Massif, Moldanubian Batholith, Czech Republic