Record details

Name
    Matejková, Anna
Author of Article
    Niektoré poznatky o geologickej stavbe a ropoplynonosnosti v širšej oblasti lužickej elevácie