Record details

Name
    Matolín, Milan
Author of Monograph
    Guidelines for radioelement mapping using gamma ray spectrometry data
    Možnosti využití digitalizovaných geofyzikálních dat komplexu geofyzikálních metod pro geologické obory a životní prostředí
    The new method for assessing the radon risk of building sites
    Průzkum distribuce 137Cs a dalších vybraných radionuklidů a kovových prvků v povrchové vrstvě hornin oblasti Králický Sněžník-Orlické hory
    Radioelement Mapping
    Současný stav rozvoje geofyzikálních metod pro řešení problémů v oblasti životního prostředí. - Studie vypracovaná pro potřeby MŽP ČR.
    Zpráva o porovnávacím měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu na referenčních plochách za rok 2006
    Zpráva o porovnávacím měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu na referenčních plochách za rok 2007
Author of Article
    Airborne gamma-ray spectrometric mapping of the radioactive pollution in the Czech Republic
    Calibration of portable gamma-ray spectrometers using facilities in Czechoslovakia and Cuba
    Determination of 222Rn and 220Rn by portable emanometers
    Environmental radioactivity of natural and man-made sources in the Czech Republic
    Errors of Rn-222 determination at various measurement procedures
    FH-1. Equipment for in-situ permeability measurements
    Geochemical and geophysical anomalies at the Ždánice oil- and gas field, SE Czech Republic
    Geofyzikální měření radioaktivity hornin a jaderného spadu na Broumovsku (04-31 Meziměstí, 04-32 Broumov, 04-33 Náchod, 04-34 Martínkovice)
    Geologie a zdroje uranu v Evropě
    Geometry of soil gas sampling, soil permeability and radon activity concentration
    Hodnocení základových půd z hlediska rizika pronikání radonu do budov
    Intercomparison measurements of Rn-222 volume activity in soil air
    Measurement of radon in soil air at reference sites in the Czech Republic 1993-1997
    Nové referenční plochy pro měření radonu v půdním vzduchu (22-21 Příbram)
    Nové referenční plochy pro měření radonu v půdním vzduchu v České republice
    Physical and chemical properties of flysch sediments in the Ždánice oil deposit (Outer Western Carpatians, Czech Republic)
    Physical and chemical properties of hydrocarbon-bearing sediments(Outer Western Carpathians, Czech Republic )
    A Proposal of the Radon Risk Classification of Foundation Soils
    Přestěhování kalibrační základny pro terénní gama spektrometry z Bratkovic do Stráže pod Ralskem, etapa 1.
    Přírodní radioaktivita a radioaktivita jaderného spadu v Příbrami a okolí (22-21 Příbram)
    Přírodní radioaktivita a radioaktivita jaderného spadu v Příbrami a okolí
    Radioactivity of sedimentary rocks over the Ždánice hydrocarbon field
    Radioactivity of uranium cycle facilities in the Czech Republic compared to the natural environment
    Radioactivity of uranium production cycle facilities in the Czech Republic compared to the natural environment
    Radioaktivita hornin podél česko-slovenské hranice
    Radioaktivita přírodního prostředí v oblastech Budišov a Krucemburk - extrémy v České republice
    Radiometric maps of the Czech Republic, Germany, Poland, Slovakia and their comparison in border zones
    Radon data standardization at reference sites in the Czech Republic - Status 2006
    Radon data standardization at reference sites in the Czech Republic
    Radon in soil gas - investigation and data standardization at radon referenc sites, Czech Republic
    Radon reference sites in the Czech Republic
    Radon reference sites in the Czech Republic
    Radon v geologickém podloží České republiky - mapy radonového indexu
    Radon v geologickém podloží České republiky - mapy radonového indexu
    Reliability of radiometric maps and their comparison in border zones - Czech Republic, Germany, Poland, Slovakia
    Sestavení a vydání radiometrické mapy České republiky 1:500 000
    Short-term temporal variations of soil gas radon concentration and comparison of measurement techniques
    Standardizace radiometrické mapy České republiky 1:500 000
    Stanovení 137Cs v půdách oblasti Jeseníků terénní gama-spektrometrií a ověření spolehlivosti výsledků (14-42 Rýmařov)
    Stanovení 137Cs v půdách v oblasti Jeseníků terénní gama spektrometrií a ověření spolehlivosti výsledků
    Stanovení radioaktivity stavebnich surovin gama spektrometrií
    Statistical significance of radon determination in soil air
    Variation of radon volume activity in soil air in a year climatic cycle
    Využití moderních leteckých metod pro hodnocení zátěže životního prostředí se zaměřením na vliv těžby uranu (úkol VaV/630/3/97)
    Využití moderních metod pro hodnocení zátěže životního prostředí se zaměřením na vliv těžby uranu