Record details

Name
    Mayer, Stanislav
Author of Article
    Aplikace stratigrafické seizmiky v ropo-plynonadějných oblastech ČSSR
    Výsledky geofyzikálního výzkumu v okolí propasti Macochy v Moravském krasu