Record details

Name
    Mazáč, Oldřich
Author of Article
    2. mezinárodní konference o znečišťování půdního prostředí
    Atmogeochemické metody pro určování znečištění horninového prostředí ropnými látkami
    Atmogeochemie a indikace znečištění horninového prostředí ropnými látkami
    Detection of agricultural pollution by geoelectrical methods
    Die Geophysikalische Untersuchung der Hydrogeologischen Strukturen im Cheb-Becken
    The importance of geophysical methods for protecting groundwaters from agricultural pollution
    Některé nové směry uplatnění geofyzikálních metod v hydrogeologii
    Otázky k atmogeochemické indikaci znečištění horninového prostředí ropnými látkami
    Podíl pražského závodu n.p. Geofyzika Brno při řešení problémů inženýrské geologie a hydrogeologie
    The research of the western part of the Bohemian Massif: hydrogeological part
    Signifo de la rezistivmetrio de l'observaj hydrogeologikaj borsondoj
    Životní prostředí a geofyzika