Record details

Name
    Mazuch, Jiří
Author of Article
    Amblygonit z lithného pegmatitu z Dolní Rožínky
    Autunit a metaautunit z Veselíčka u Nového Města na Moravě
    Bournonit a uranofán z Bukova u Bystřice nad Pernštejnem (uranové ložisko Rožná)
    Fe-Al sulfáty z Mirošova u Nového Města na Moravě
    Metaautunit z Litic nad Orlicí
    Metatorbenit z Branišova u Zvole, 7 km jv. od Nového Města na Moravě
    Nové minerály z rudního ložiska Slavkovice
    Pegmatit u Dolní Rožínky, Žďár nad Sázavou
    Ryzí měď z uranového ložiska Rožná
    Stříbrná mineralizace na ložisku Rožná-Olší
    Supergenní mineralizace uranového ložiska Slavkovice na západní Moravě
    Uranofán ze Zlatého Kopce, 7 km sz. od Božího Daru