Record details

Name
    Medek, Jiří
Author of Monograph
    Hodnocení korozních vzorků Zr-slitin pomocí rtuťové porozimetrie a sorpce vodní páry
Author of Article
    Aktivity mezinárodní komise pro ochranu Labe v analytice vod
    Behavior of gases and vapours in microporous phase of tissue systems of natural materials, adsortption and dissolution processes and their kinetics
    Behaviour of gases and vapour in microporous phase of tissue systems of natural materials, adsorption and dissolution processes and their kinetics
    Bilance radioaktivních látek v odpadních vodách z těžby uranu a v povrchových vodách v kontrolních profilech ČHMÚ za období 1999-2000
    Bond forms of methane in porous system of coal
    Bond forms of methane in porous system of coal II
    Characteristics of fullerene, electrochemical carbon and pyrolytic carbon by fractal dimension
    Chemical changes in mesophase pitch by heat treatment
    Combined isotherm of adsorption and absorption on coal and differentiation of both processes
    Conservation of Microporous Structure of Coal in the Course of Carbonization and its Transition into Products of Heat Treatment
    Criticism of prediction of coal self-ignition
    Criticism of prediction of coal self-ignition
    Decrease of desorption intensity of methane due to hydraulic fracturing of coal seam
    Decrease of desorption intensity of methane due to hydraulic fracturing of coal seam
    Deset let sledování jakosti vody v rámci Mezinárodní komise pro ochranu Labe
    Desorption isotherm as an criterion for methane content in coal seam
    Desorption isotherm as an estimation criterion for methane content in coal seam
    Determination of coal surface area from CO2 isotherm after correction on swelling
    Determination of coal surface area from CO2 isotherm with correction on absorption
    Determination of resistivity of solids in powdered form
    Determination of the Distribution of Micropoures of Carbonaceous Substances by Adsorption and by the Saxs Method
    Distribution of Coalbed Methane in the Porous System of Coal
    Distribution of coalbed methane in the porous system of coal
    Distribution of coalbed methane in the porous system of coal
    Effect of Coal Interaction with Oxygen on Its Ignition Temperature
    Evaluation of prospect hole for methane mining in the Czech republic
    Formation and role of gel fractions in the corrosion layer of zirconium cladding as the first-stage protection of the nuclear power plant fuel
    FTIR spectroscopy and sorption of water vapour as methods of identification of hydrated zirconium dioxide on a corrosion layer of zirconium alloy
    Fyzikální principy plynonosnosti a plynodajnosti uhlí a hornin
    Fyzikální principy plynonosnosti a plynodajnosti uhlí a hornin
    Gas permeability of porous substances
    Gel structure of the corrosion layer on cladding pipes of nuclear fuels
    Identification of methane dissolution in coal
    Influence of Chemical Changes of the Isotropic Matrix on Physical Properties of Mesophase Pitch
    The Influence of Microporosity on Resistance and Carboxyreactivity of Cokes
    Influence of the Cooling Process on Crack Development in Carbon-Carbon Composite
    Kinetics of methane degassing from the coal seams
    Mechanical activation as initiation of coal self-ignition
    Mechano-activation as Initiation of Self-ignition of Coal
    Methane and carbon dioxide sorption in gasbearing coals from upper silesian coal basin
    Microporous phase as basic component of carbonaceous matter
    The microporous phase of carbonaceous substances and its fractal dimension
    Microporous structure of carbonaceous substances and the significance of its
    Microporous structure of carbonaceous substances and the significance of its
    Mikroporézní struktura uhlíkatých látek a její význam
    Návrh obecné genetické klasifikace uhlí ověřený na černých uhlích sibiřských ložisek SSSR
    New Model of Fractal Analysis of Microporous Substances
    The origin of microporosity in natural carbonaceous materials
    Physical Principles of the Gas-Bearing and Gas-Yielding Capacity of Coal and Rocks
    Physical principles of the gas-bearing and gas-yielding capacity of coal and rocks
    Pores and Cracks Analysis of Carbon-Carbon Composites
    Porovnání bilance radioaktivních látek v odpadních vodách z těžby uranu a v povrchových vodách v roce 1999
    Possibility of methane recovery from coal by displacement sorption
    Použití metod termické analýzy pro charakteristiku pyrolýzy hnědého uhlí
    Properties of active coal impregnated with surface layer of AgMnO4
    Příspěvek k predikaci samovznícení uhlí
    Relation between texture and rheological properties of mesophase pitch
    Releasing kinetics of methane from the coal seams
    Sledování kvality říčních sedimentů v tocích ve správě Povodí Labe
    Sledování výskytu těkavých organických látek v povrchových vodách povodí Labe
    Sorption behaviour of methane and carbon dioxide on coal
    Sorption behaviour of methane on coal connected with swelling
    Study of the porosity of mesophase and its carbonization products
    Theoretical and empirical relations between permeability and porosity