Record details

Name
    Medveď, Ján
Author of Article
    Basalt weathering in the area of the Cerová vrchovina highlands : geochemical aspectes
    Determination of elements for certification of reference solutions
    Determination of Ta and Nb at low levels in geological materials by OES ICP
    Geochemická banka dát pre Západné Karpaty
    Laboratórne metódy chemickej charakterizácie geologických materiálov
    Metodika regionálneho geochemického výskumu v Západných Karpatoch
    Olivines in the Western Carpathians basalts
    Rare earths from uranium mineralization occurrences in the Permian of the Gemericum, the Western Carpathians
    Reliability of spectrochemical determination of trace elements in carbonate standard reference materials
    Spektrochemické stanovenie vedĺajších a stopových prvkov v ílových mineraloch
    Spektrochemické stanovenie zlata v geologických materiáloch po obohatení pomocou vymieňačov iónov
    Stanovenie stopových obsahov prvkov v magnetitoch metódami atómovej spektrometrie
    Stopové prvky v ílových mineráloch ako indikátory geologických procesov v sedimentoch permu severného gemerika
    Structural slate and chemical composition of K-Feldspars from the granitoid rocks of the Malé Karpaty Mts.
    The study of reliability of spectrochemical trace elements determination in metamorphic silicate rocks
    Súčasný stav metód chemickej analýzy silikátových hornín
    Využitie metód atómovej spektroskopie na stanovovanie vedĺajších a stopových prvkov v pode