Record details

Name
    Melichárková, Eva
Author of Article
    Czech Republic Coal Composition and Structure
    Emission from the fluidized bed combustion
    Emission from the Fluidized Bed Combustion
    Sedimentární vložky povrchového vulkanismu středohorského komplexu v okolí Čeřeniště a jejich vliv na stabilitu svahů (02-41 Ústí nad Labem)
    Sedimentární vložky povrchového vulkanismu středohorského komplexu v okolí Čeřeniště a jejich vliv na stabilitu svahů
    Složení a struktura uhlí České republiky
    Turmalín jako petrogenetický indikátor magmatických metamorfních a hydrotermálních pochodů v Českém masivu