Record details

Name
    Mentlík, Pavel, 1971-
Author of Article
    Comparison of morphometric characteristics of cirques in the Bohemian Forest
    Geologický, geomorfologický a paleoekologický výzkum sedimentů v okolí Srní : 22-33 Kašperské Hory
    Geomorphological information system: idea and options for practical implementation
    Geomorphological information system: physical model and options of geomorphological analysis
    Mapování glaciálních forem georeliéfu v okolí Prášilského jezera na Šumavě
    Mezinárodní geomorfologická konference "Geomorfologie v environmentálně kontrastních regionech" - Zaragoza 2006
    Model of a glacial/periglacial paleogeomorphological system in the Bohemian Forest
    Předběžné výsledky interdisciplinárního výzkumu zalednění v okolí Prášilského jezera na Šumavě
    Předběžné výsledky výzkumů glaciálních akumulačních forem v okolí jezera Laka (Šumava)
    Příspěvek k poznání recentních geomorfologických procesů v okolí Prášilského jezera
    Selected results of the geomorphological research in the Šumava mts. in 2005-2007
    Stará Jímka lake - important former glacial lake in the Bohemian/Bavarian forest
    Stará Jímka lake - resources of information about Late Glacial and Holocene development of landscape, vegetation and lake biotope (Bohemian/Bavarian Forest, Czech Republic)
    Stav výzkumu geomorfologických výzkumů v okolí Prášilského jezera
    Tvorba geomorfologického informačního systému pro oblast Prášilského jezera (Šumava)
    Use of organic sediments of Stará jímka to study climatic changes during 15, 000 years (Bohemian/Bavarian Forest, Czech Republic)
    Užití některých prvků morfostrukturní analýzy v prostředí GIS