Record details

Name
    Merta, D.
Author of Article
    Aplikace využití geologických aspektů v archeologii na příkladu vývoje prostředí Náměstí Svobody v Brně
    Prospects of geoarchaeological interpretations of medieval dwelling-houses and farm-out buildings, case study from the archaeological research in Brno, Czech Republic