Record details

Name
    Michalec, Zdeněk
Author of Monograph
    Dokončení vývoje a ověření SW Flow123D v rámci projektu DECOVALEX 2015
    Matematické modelování vlivu důlního požáru na proudění a šíření zplodin ve větrní síti dolu. (Závěrečná zpráva k řešení grantu GAČR 105/03/0383)
    Závěrečná zpráva o výsledcích řešení Programu výzkumu a vývoje zvýšení úrovně bezpečnosti práce v dolech a eliminace nebezpečí od unikajícího metanu z uzavřených prostor v dole. Projekt č.7/2000 "Teplotní a vlhkostní změny větrů v důlním prostředí"
Author of Article
    CFD simulations of the effect of wind on the spontaneous heating of coal stockpiles
    Hydro-mechanical Modelling of SEALEX Experiments
    Matematický model proudění v důlní větrní síti
    Modelování vývinu tepla z oxidace uhlí v závalovém prostoru stěnového porubu s využitím softwarového prostředí FLUENT
    Numerické simulace šíření požárních zplodin v důlní chodbě
    Numerické simulace šíření požáru v důlních chodbách
    Výpočet mikroklimatických podmínek v separátně větraných důlních dílech programem "Separát"