Record details

Name
    Miháliková, Anna
Author of Article
    Charakteristiky intruzívnych telies s príznakmi rudnej mineralizácie
    Fe-Ti magnetic minerals of basaltic rocks: a study of their nature and composition
    Magnetic and mineralogical investigation of remanent magnetization carriers in selected andesites and olivine basanites from Greece
    Metalogenéza a štruktúrno-geologická pozícia polymetalickej mineralizácie Pukanec
    Nový skarnovo-medenoporfýrový ložiskový objekt v Štiavnických vrchoch
    Petrografická klasifikácia intruzívnych telies na základě zloženia základnej hmoty