Record details

Name
    Mikuš, Miloslav
Author of Article
    Gruntecké pásmo v severní části Kutnohorského revíru
    Kutnohorská hornická naučná stezka
    Nález nového typu zrudnění v rulách severní části kutnohorského rudního revíru
    Sulfide mineralization of the Kutná Hora ore district; Bohemian Massif, Czech Republic : stable isotope and fluid inclusion study
    Výsledky ověřování prognóz v kutnohorském revíru