Record details

Name
    Mikuláš, Radek
Author of Monograph
    Bioerosion in the geologic record of the Czech Republic. Field trip guide for the pre-conference excursion 4th International Bioerosion Workshop August 22 - August 28, Czech Republic
    Blanice Graben. Field Trip 1A
    Díry ve skále a orientační běžci
    Geologie a ložiska svrchnopaleozoických limnických pánví České republiky
    Geologie a paleontologie Doupovských hor : pestrá mozaika usazenin a zvětralin na pozadí produktů sopečné činnosti
    Guide to the Post-conference excursion Sandstone Landscapes: Diversity, Ecology and Conservation. 1. Kokořínsko PLA (CHKO Kokořínsko). 2. Bohemian Paradise PLA (CHKO Český ráj). 3. Post-conference excursion: brief description of the route and main stops.. 1. Kokořínsko PLA (CHKO Kokořínsko). 2. Bohemian Paradise PLA (CHKO Český ráj). 3. Post-conference excursion: brief description of the route and main stops.
    Hruboskalsko. Průvodce naučnou stezkou
    Jeskyně
    Krátký kurz studia fosilních stop
    Na bruslích Českou republikou : nesoustavný turistický průvodce po Čechách a Moravě, jak je lze vidět ze zamrzlých hladin
    Paleoichnologija. Vvedenie v izučenije iskopaemych sledov žiznědějatělnosti
    Předběžná hodnotící zpráva k části kapitoly č. 2 "Zadávací bezpečnostní zprávy" pro nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín
    Přehled významných geologických, paleontologických a geomorfologických lokalit a jevů Vojenského újezdu Brdy jako podklad pro navržení zonace, plánu péče a návrhu maloplošných zvláště chráněných území v připravované CHKO Brdy
    Přírodopis : 100 námětů pro tvořivou výuku
    Přírodopis IV pro 9. ročník základní školy
    Sto let od objevu fauny v burgeských břidlicích
    Střední Brdy
    Terciérní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky
    Trace fossils from the Middle Cambrian of the Barrandian area (Central Bohemia, Czech Republic)
    Trace fossils in the Cambrian of the Barrandian area, Czech Republic
    Trace fossils in the collections of the Czech Republic (with emphasis on type material)
    Úvod do studia fosilních stop
    Venkovní expozice bloků hornin Všeradice - úvodní návrh odborné náplně
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000. 03-431 Lomnice nad Popelkou
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-431 Lomnice nad Popelkou
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě ČR 1: 25 000 list Lomnice nad Popelkou 03-431
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 03-431 Lomnice nad Popelkou
    Základy zoopaleontologie
    'Železné růže' v slepencích a pískovcích devonského stáří na Červeném kopci v Brně
Author of Article
    3rd International Workshop on Ichnotaxonomy, Czech Republic, September 2006: summary of bioerosion-related topics
    Ad Pohaslá sláva savců (R. Šumbera, J. Robovský, Vesmír 85, 557, 2006/9 [Polemika]
    Adršpašsko-teplické skály Cliffs and Ostaš Hill (Czech Republic)
    Akustická archeologie - nový směr výzkumu?
    Amanitichnus omittus ichnogen. et ichnosp. nov. from the Middle Cambrian, Barrandian area, Czech Republic
    Association of Placoparia cambriensis (Trilobita( and minute ovoid pellets in the fill of an ichnofossil (Ordovician, Czech Republic)
    Associations of body-fossils and ichnofossils from the Letná Formation (Ordovician, Berounian( in the north-eastern part of the Prague Basin, Czecg Republic
    Bazální klastika ve vrtech na jižní Moravě: stáří a paleogeografie
    Bazální klastika ve vrtech na jižní Moravě:stáří a paleogeografie
    Beroun-North
    Between sand and sandstone: microrelief on very weakly cemented sandstones
    Bioerosion and bioturbation of a weathered metavolcanic rock (Cretaceous, Czech Republic)
    Bioerosion and bioturbation of weathered metavolcanic rock (Cretaceous, Czech Republic)
    Bioerosion features in tufa sediments in the floodplain of the Labe River, Czech Republic
    Bioerosion Issue of Ichnos - Collection of Papers from the 4th International Bioerosion Workshop (Prague, August 30-September 3, 2004)
    Bioerosive Traces in the Badenian Corals from Jevíčko, Eastern Bohemia, Czech Republic
    Bioerosive traces in the Badenian corals from Jevíčko, Eastern Bohemia, Czech Republic
    Bioeroze a jeskyně
    Bioeroze a jeskyně
    Biogenní přepracování holocenních a recentních nivních usazenin v České republice
    Biogenní přepracování povodňových sedimentů v Praze - geologická specifika městské aglomerace
    Biogenní sedimenty
    Biogenní stopy na fyloidech hnědých řas z kulmu Drahanské vrchoviny (24-41, Vyškov)
    Biogenní stopy na fyloidech hnědých řas z kulmu Drahanské vrchoviny. Biogenic traces on the brown algae phyloids from the Culm of the Drahany Upland
    Bioturbace jílových sedimentů severočeské hnědouhelné pánve v nadloží hlavní uhelné sloje
    Bioturbace klabavského souvrství (ordovik Barrandienu) v okolí Úval
    Bioturbace v ordovických ferolitech Barrandienu (12-32 Zdice)
    Bioturbace v ordovických ferolitech Barrandienu
    Bioturbace v sedimentech klabavského souvrství (ordovik Barrandienu) v okolí Úval (13-13 Brandýs nad Labem)
    Bioturbation of claystones of the Most Basin in the Bílina Quarry (Miocene, Czech Republic)
    Bioturbation of freshwater sediments of the Semily Formation (Late Carboniferous, Podkrkonoší basin, Czech Republic)
    Bioturbation of freshwater sediments of the Semily Formation (Late Carboniferous, Podkrkonoší basin, Czech Republic)
    Bivalve wood borings of the ichnogenus Teredolites Leymerie from the Bohemian Cretaceous Basin (Upper Cretaceous, Czech Republic)
    Bivalve wood borings of the ichnogenus Teredolites Leymerie from the Bohemian Cretaceous Basin (Upper Cretaceous, Czech Republic)
    Bohemian Paradise (Czech Republic)
    Boring ichnofossils on mollusc shells from the Late Badenian at Rohožník (Malé Karpaty Mts., Slovakia)
    Boring ichnofossils on mollusc shells from the Late Badenian at Rohožník (Malé Karpaty Mts., Slovakia)
    Borings in the oyster shells from the Badenian at Česká Třebová and its neighbourhood (Eastern Bohemia, Czech Republic)
    Borings in the oyster shells from the Badenian at Česká Třebová and its neighbourhood (Eastern Bohemia, Czech Republic)
    Bruce S. Lieberman: Paleobiogeography. Using Fossils to Study Global Change, Plate Tectonics, and Evolution
    Cambrian and Ordovician Fossil-Lagerstätten in the Barrandian area
    Cambrian and Ordovician Fossil-Lagerstätten in the Barrandian area
    Cave formation initiated by dissolution of carbonate cement in qartzose sandstones
    Change of activity as a possible consequence of crisis in biota (example: behavior of ophiuroids documented by the trace fossils
    Change of activity as a possible consequence of crisis of biota (example: behavior of ophiuroids documented by the trace fossils)
    Chapter III.9. Fossil shark tooth, a remarkable working tool from the Pavlov I locality
    Cherts of the Přídolí Formation and accompanying trace fossils (Pridoli, Silurian), Barrandian area, Czech Republic
    Cherts of the Přídolí Formation and accompanying trace fossils (Pridoli, Silurian), Barrandian area, Czech Republic
    Chrustenice - Museum of Iron Ore Mining
    Chvála lidaru
    Combined tectonic-sediment supply-driven cycles in a Lower Carboniferous deep-marine foreland basin, Moravice Formation, Czech Republic
    Comments on the draft proposal to amend the Code with respect to trace fossils
    The concept of plant trace fossils, their ichnotaxonomy and classification
    The concept of porokarst: sandstone sculpturing across climatic zones and lithofacies
    Controls on Development of Asymmetric Fining-Upward Megacycles in a Generally Fine-Grained Turbidite System of the Moravice Formation, Moravian-Silesian Culm Basin
    Controls on Development of Asymmetric Fining-Upward megacycles in a Generally Fine-Grained Turbidite System of the Moravice Formation, Moravian-Silesian Culm Basin
    The Cretaceous biogenic structures created in Triassic sandstones (Devět Křížů at Červený Kostelec, NE Bohemia, Czech Repubic)
    The Cretaceous biogenic structures created in Triassic sandstones (Devět Křížů at Červený Kostelec, NE Bohemia, Czech Republic)
    Cretaceous Oceanic Red Beds in the Outer Western Carpathians, Czech Republic
    Cretaceous Oceanic Red Beds in the Outer Western Carpathians of Czech Republic
    Červové útesy : Neobvyklé útvary vytvořené kroužkovci na východním pobřeží Floridy
    Červové útesy. Neobvyklé útvary vytvořené kroužkovci na východním pobřeží Floridy
    Česká Lípa and Ralsko Hill area (Czech Republic)
    Čížovka at Zahořany
    Další pseudokrasové jeskyně ve flyšoidních sedimentech středočeského ordoviku
    Day 3, stop 4: Čížovka at Zahořany
    Day 3, stop 5: Beroun-North
    Day 4, stop 1: Chrustenice - Museum of Iron Ore Mining
    Day 4, stop 2: Loděnice-vineyard
    Destrukce skalních kůr na kvádrových pískovcích Kokořínska lesním požárem
    Difference in distributional patterns between benthic shelly fauna communities and ichnoassemblages (Ordovician, Czech Republic), and possible consequences for faunal stability models
    Dilema recenzentovo
    Dinosauři spásali trávu
    Distributional patterns of Upper Berounian (Upper Caradocian) benthic shelly fauna communities and ichnoassemblages - 'Loděnice - vineyard'
    Divočina na Jižním Městě : v našem zacházení s krajinou se projevuje podivné kouzlo nechtěného
    Dočasný výchoz zahořanského souvrství v Praze - Vysočanech a jeho význam pro pochopení faciálního vývoje svrchního ordoviku v severovýchodní části pražské pánve
    Doslov k českému vydání : Tim Flannery, Bjorn Lomborg a česká realita
    Dotternhausenská cementárna : Jak sloučit těžbu s ochranou geologických památek
    Dotternhausenská cementárna. Jak sloučit těžbu s ochranou geologických památek
    Draft proposal to emend the Code with respect to trace fossils: request for comments
    Dubové kmeny v holocenních usazeninách Labe: substrát pro zachování hmyzu, stop po jeho činnosti a stop exploatace dřevité hmoty dalšími organizmy
    Early Cambrian Siliciclastic Sediments in Southern Moravia (Czech Republic) and their Paleogeographical Constraints
    Early Cretaceous borings from Štramberk
    Early Cretaceous borings from Štramberk (Czechoslovakia)
    Early Ordovician of the Baltic Region: A birthplace of modern bioerosion and complex ichnofabrics?
    Elbe Sandstones (Czech Republic/Germany)
    Environmentální a vědecký význam skalních dutin "pískovcového fenoménu" a právní nástroje jejich ochrany se zvláštním zřetelem na problematiku CHKO Český rá
    Etapová zpráva z terénní dokumentace liniové stavby "Nové spojení" v Praze
    Ethological interpretation of the ichnogenus Pragichnus Chlupáč, 1987 (Ordovician, Czech Republic)
    Ethological interpretation of the ichnogenus Pragichnus CHLUPÁČ, 1987 (Ordovician, Czech Republic)
    Evidence for fish predation on a coleoid cephalopod from the Lower Jurassic Posidonia Shale of Germany
    Evidence of lethal durophagous predation in Cambrian conocoryphid trilobites from the Barrandian area (Czech Republic)
    Evolution of Western Gondwana during the Late Palaeozoic : IGCP Project No. 471
    Facetovaný povrch valounu křemenného pískovce z kvartérních usazenin na území Karlštejna
    Features of sandstone paleorelief preserved: The Osek area, Miocene, Czech Republic
    Features of the sandstone palaeorelief preserved: the Osek area, Czech Republic, Miocene
    The find of insect borings in the Middle Jurassic lignite, Bornholm, Denmark
    Finds of ichnofossils in the Ordovician of the Rožmitál Trench (Czech Republic)
    Finds of ichnofossils in the ordovician of the Rožmitál Trench (Czech Republic)
    The first occurrence of a "brittlestar bed" (Echinodermata, Ophiuroidea) in Bohemia (Ordovician, Czech Republic)
    The first occurrence of a "brittlestar bed" (Echinodermata, Ophiuroidea) in Bohemia (Ordovician, Czech Republic)
    Flute and roll marks from the 'Jezírko' quarry near Dobříš (Upper Proterozoic, Bohemia)
    Fosilní doupata blanokřídlého hmyzu z fosilních půd na bazaltových tufech a tufitech z lokality Dětaň (oligocén Doupovských hor) (11-24 Žlutice)
    Fosilní doupata blanokřídlého hmyzu z fosilních půd na bazaltových tufech a tufitech z lokality Dětaň (oligocén Doupovských hor)
    Fosilní pasti mravkolvů : nález ze spodního triasu Polska
    Fosilní stopy a ichnostavba glaukonitických pískovců svrchní křídy u Vamberka (Východní Čechy)
    Fosilní stopy a ichnostavba glaukonitických pískovců svrchní křídy u Vamberka (východní Čechy)
    Fosilní stopy (ichnofosilie) v díle K. M. Sternberga
    Fosilní žraločí zub se stopami lidské činnosti a bioeroze z lokality Pavlov (gravettien)
    Fosilní žraločí zub se stopami lidské činnosti a bioeroze z lokality Pavlov (gravettien)
    Fossil assemblages from the Middle Ordovician Šárka Formation at Praha-Červený vrch Hill (Prague Basin, Barrandian area)
    Fossil assemblages from the Middle Ordovician Šárka Fromation at Praha - Červený vrch Hill (Prague Basin, Barrandian area)
    Fossil biogenic structures (?invertebrate eggs) attached to mollusc shells (Miocene; North Bohemian Brown Coal Basin, Czech Republic)
    Fossil biogenic structures (?invertebrate eggs) attached to mollusc shells (Miocene; North Bohhemian Brown Coal Basin, Czech Republic)
    The fossil corrosive root traces on rock surfaces and bioclasts at Praha (Czech Republic)
    Fossil corrosive root traces on rock surfaces and bioclasts (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic)
    Fossil corrosive root traces on rock surfaces and bioclasts (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic)
    Fossil root traces and root-generated biogenic structures as objects studied by paleoichnology
    Fungal (?) pits in the Late Paleozoic and Tertiary mineralized wood, Czech Republic
    Gastrochaenolites oelandicus and similar borings and/or burrows in the Ordovician of Baltoscandia
    General overview of European sandstone landscapes
    Geoarcheologie a její potenciál
    geologic record of biogenic processes in fluviatile settings of semi-arid area (Carboniferous-Permian -; Krkonoše Piedmont Basin; Czech Republic
    Geologické aspekty činnosti včel (Hymenoptera:Apoidea)v recentních ekosystémech České republiky
    Geologické zajímavosti bývalých VVP Ralsko a Mladá
    Geologické zajímavosti Kunratického lesa
    Geologické zajímavosti připravované NPR Hradčanské stěny
    Geologické zajímavosti připravované NPR Hradčanské stěny (severní Čechy)
    Geologické zajímavosti v údolí Zábrdky (střední a severní Čechy)
    Geologicko-geomorfologický popis skalních měst Českého ráje
    Geologický záznam evoluce obyvatel mořského dna
    Gigantická hvězdicovitá ichnofosilie spodnodevonského stáří z Cikánky u Radotína: objev a ztráta dosud jediného nálezu
    The Glossifungites and Trypanites Ichnofacies on a weathered (and subsequently re-compacted) metavolcanic rock (Cretaceous, Czech Republic)
    Gnawing Traces on Reptile and Mammal Bones from Ahníkov (North Bohemian Brown-Coal Basin, Miocene, Czech Republic)
    Góry Stolowe/Broumovské stěny Cliffs (Poland/Czech Republic)
    Gravity and orientated pressure as factors controlling "honeycomb weathering" of the Cretaceous castellated sandstones (northern Bohemia, Czech Republic)
    Gravity and orientated pressure as factors controlling "honeycomb weathering" of the Cretaceous castellated sandstones (northern Bohemia, Czech Republic)
    Grónský ledový příkrov : záznam klimatologických údajů a krajinný fenomén
    Grónský ledový příkrov. Záznam klimatologických údajů a krajinný fenomén
    Historické podzemí v Loděnicích - průzkumná štola či kryt?
    Historické podzemí v údolí Skalského potoka v Podbezdězí, jeskyně Petrovina, Spálený a Suchý mlýn
    A History of Ideas in Ichnology
    Hlavně ať mi nikdo nerozumí
    Hmyzí chodbičky v dřevitém materiálu z terciéru severočeské hnědouhelné pánve (02-32 Teplice)
    Hmyzí chodbičky v xylickém materiálu z terciéru Severočeské hnědouhelné pánve
    The Holocene sedimentation under sandstone rockshelters of Northern Bohemia, Czech Republik
    Horniny a činnost živých organismů
    Hydrobiotite from the Dětaň Oligocene tuffs (Doupovské hory Mts.)
    Ichnofabric and ichnofossils of the Cambrian-Ordovician sequences of the Igarka-Noril'sk structural-facies zone, Siberian platform, Russia
    Ichnofabric and substrate consistency in Upper Turonian carbonates of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic)
    Ichnofabric and trace fossils in the sedimentary fill of the Boskovice Basin (Carboniferous-Permian; Moravia, Czech Republic)
    Ichnofabric in terrestrial volcanic context Dětaň locality, Oligocene, Czech Republic)
    Ichnofabric of nodular limestones (Devonian, Czech Republic)
    Ichnofabric of the Holocene and modern floodplain deposits, Czech Republic
    Ichnofosilie Cruziana problematica ve svrchním karbonu hornoslezské pánve (15-44 Karviná)
    Ichnofosilie Cruziana problematica ve svrchním karbonu Hornoslezské pánve
    Ichnofosilie metamorfovaného paleozoika Vyhnanického hřbetu (? Ordovik, východní Čechy) (14-13 Rychnov nad Kněžnou)
    Ichnofosilie metamorfovaného paleozoika Vyhnanického hřbetu (?ordovik, východní Čechy)
    Ichnofosílie Rusophycus cf. cryptolithi Osgold, 1970 - stopa trilobita Deanaspis goldfussi (Barrande, 1846) z letenského souvrství (svrchní ordovik Barrandienu)
    Ichnofosilie Rusophycus cf. cryptolithi Osgood, 1970 - stopa trilobita Deanaspis goldfussi (Barrande, 1846) z letenského souvrství (svrchní ordovik Barrandienu)
    Ichnofosilie se schránkami ostrakodů ve výplni (šárecké souvrství barrandienského ordoviku) (12-33 Plzeň)
    Ichnofosilie se schránkami ostrakodů ve výplni (šárecké souvrství barrandienského ordoviku)
    Ichnofosilie v horninách předpokládaného spodnokambrického stáří ve vrtu Měnín-1 na jižní Moravě (24-43 Šlapanice)
    Ichnofosilie v horninách předpokládaného spodnokambrického stáří ve vrtu Měnín-1 na jižní Moravě
    Ichnofosilie v horninách předpokládaného spodnokambrického stáří ve vrtu Měnín-1 na jižní Moravě.
    Ichnofosilie vzniklé v pevných substrátech (vrtby) ze spodního devonu Barrandienu (12-42 Zbraslav)
    Ichnofosilie vzniklé v pevných substrátech (vrtby) ze spodního devonu Barrandienu
    Ichnofosilie vzniklé v pevných substrátech (vrtby) ze spodního devonu Barrandienu
    Ichnofosilie z jílovských břidlic stínavsko-chabičovského souvrství (devon) od Stínavy (24-23 Protivanov)
    Ichnofosilie z jílových břidlic stínavsko-chabičovského souvrství (devon) od Stínavy
    Ichnofossil Paleodictyon (Glenodictyum) praedictum from Štíty (Cretaceous, Moravia, Czech Republic)
    Ichnofossil Paleodictyon (Glenodictyum) praedictum from Štíty (Upper Cretaceous, Moravia, Czech Republic)
    The ichnofossil Rejkovicichnus necrofilus ichnogen. et ichnosp. nov. and body fossils in its filling (Middle Cambrian, Czech Republic)
    The ichnofossil Rejkovicichnus necrofilus ichnogen. et ichnosp. nov. and body fossils in its filling (Middle Cambrian, Czech Republic)
    Ichnofossils in phosphatic fillings of crevices and joints of a rock substrate (Upper Cretaceous, Czech Republic)
    Ichnofossils in phosphatic fillings of joints and crevices of the rock substrate (Upper Cretaceous, Czech Republic)
    Ichnofossils of the Ressen Formation in Gosau (Campanian, Upper Gosau Subgroup, Upper Austria)
    The ichnogenus Arachnostega Bertling, 1992: one of the most common trace fossils in the mediterranean region of the Ordovician
    The ichnogenus Asteriacites: paleoenvironmental trends
    The ichnogenus Curvolithus revisited
    The ichnogenus Curvolithus revisited
    The Ichnogenus Gastrochaenolites and its Tracemakers from Firmgrounds of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic)
    The ichnogenus Oichnus Bromley, 1981 - predation traces in gastropod shells from the Badenian in the vicinity of Česká Třebová (Czech Republic)
    The ichnogenus Oichnus Bromley, 1981 - predation traces in the vicinity of Česká Třebová (Czech Republic)
    Ichnologic Note. Evidence of Predation on the Rugose Coral Calceola Sandalina (Devonian, Czech Republic)
    Ichnologic Note. Trilobites and Minute Ovoid Pellets in a Burrow (Ordovician, Llanvirnian, Czech Republic)
    Ichnological aspect of fossiliferous nodules of the Šárka Formation (Ordovician, llanvirnian, Czech Republic)
    Ichnological aspect of fossiliferous nodules of the Šárka Formation (Ordovician, Llanvirnian, Czech Republic)
    The ichnological record across the Cretaceous/Tertiary boundary in turbiditic sediments at Uzgruň (Moravia, Czech Republic)
    The ichnological record across the Cretaceous/Tertiary boundary in turbiditic sediments at Uzgruň (Moravia, Czech Republic)
    Ichnologický záznam (vrtavé stopy a bioturbace) jurské transgrese v lomu Hády u Brna
    Ichnologie - jiný pohled na živý svět
    Ichnologie - jiný pohled na živý svět
    Ichnology and its possibilities in the study of crises of biota
    Ichnology and its possibilities in the study of crises of biota
    Ichnology Joined with Archaeology: Ichnofabric of Holocene Sandy Taluses of `Castellated Sandstones` Landscape. Czech Republic
    Ichnology of the Cretaceous Oceanic Red Beds (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Ichnology of the Cretaceous Oceanic Red Beds (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Ichnology of the non-marine deposits of the Boskovice Basin (Carboniferous-Permian, Czech Republic)
    Ichnostavba (bioturbace a bioeroze) spraší v severním okolí Prahy (12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Ichnostavba (bioturbace a bioeroze) spraší v severním okolí Prahy
    Ichnotaxonomy and Interpretation of "Incipient" Insect Trace Fossils in the Archaeological Context of Abusir (Holocene, Egypt)
    III. Vznik sedimentární výplně a osídlení v pískovcových převisech na Kokořínsku
    Impakt faktor a soutěživost před 25 lety, dnes, za 25 let? : (ad Vesmír 86, 605, 2007/10; 86, 749, 2007/12)
    Impaktová struktura Alamo v USA
    Insect borings in the Jurassic lignites, Bornholm, Denmark
    Ivo Chlupáč. (Nekrolog)
    Jak staré jsou voštiny v pískovcích?
    Jak vybočit z řady : věda a umění mají až příliš striktně nastavené mantinely. Pomůže jim sport?
    Jeskyně v Malé Chuchli. 17. 17
    Joint occurences of body- and trace-fossil communities (Ordovician, Barrandian area, Czech Republic)/Společné výskyty asociací body-fosilií a ichnofosilií v ordovických sedimentech Barrandienu
    Joint occurrences of body- and trace-fossil communities (Ordovician, Barrandian area, Czech Republic)
    K otázce provenience svrchnokarbonských slepenců v severovýchodních Čechách
    K otázce provenience svrchnokarbonských slepenců v severovýchodních Čechách
    Kanibalizmus mořských plžů v třetihorách východních Čech : konzumovali naticidi občas i mrtvé kusy?
    Kanibalizmus mořských plžů v třetihorách východních Čech. Konzumovali naticidi občas i mrtvé kusy?
    Karbonátové horniny a jejich sedimentární textury ve svrchním proterozoiku u Jarova
    Karbonátové horniny a jejich sedimentární textury ve svrchním proterozoiku u Jarova
    Knižní ceny Magnesia Litera 2004 - nominace za naučnou literaturu
    Koevoluce jako princip vývoje prostředí a živých organismů
    Kokořín and Doksy area (Czech Republic)
    Lamniporichnus vulgaris igen. et isp. nov.: traces of insect larvae in stone fruits of hackberry (Celtis) from the Miocene and Pleistocene of the Czech Republic
    Lamniporichnus vulgaris igen. et isp. nov.: traces of insect larvae in stone fruits of hackberry (Celtis) from the Miocene and pleistocene of the Czech Republic./Lamniporichnus lgaris igen. et isp. nov.:stopy hmyzích larev v peckách břestovce (Celtis) z miocénu a pleistocénu České republiky
    Late Proterozoic to Early Palaeozoic platform deposits of Southern Moravia (Czech Republic)
    Late Proterozoic to Early Palaeozoic platform deposits of Southern Moravia (Czech Republic)
    Led jako hornina
    Lithological and sedimentological Evolution of Cambrian in the Měnín-1 borehole
    Lithological and Sedimentological Evolution of the Cambrian in the Měnín - 1 Borehole
    Lithological and Sedimentological Evolution of the Cambrian in the Měnín - 1 Borehole
    Lithological and Sedimentological Evolution of the Cambrian in the Měnín-1 borehole
    Litofacie a fosilní stopy jemnozrnného turbiditního systému v jižní části moravického souvrství jesenického kulmu, Český masiv (15-33 Moravský Beroun, 25-12 Hranice)
    Litofacie a fosilní stopy jemnozrnného turbiditního systému v jižní části moravického souvrství jesenického kulmu, Český masiv
    Loděnice - vineyard
    Lomy pro motýly a horolezce
    Louka předčí prales : místa s velkou biodiverzitou najdeme i ve střední Evropě
    Lower Cambrian siliciclastic sediments in Southern Moravia (Czech Republic) and their paleogeographical constraints
    Lower Cambrian siliciclastic sediments in Southern Moravia (Czech Republic) and their paleogeographical constraints
    Lower Carboniferous ichnofabric of the Culm facies: A case study of the Moravice formation (Moravia and Silesia, Czech Republic)
    Lower Carboniferous ichnofabrics of the Culm facies: a case study of the Moravice Formation (Moravia and Silesia, Czech Republic)
    Lusatian/Zittau Mountains (Czech Republic/Germany)
    Mapy pro orientační běh a 40 let krajinných změn v PR Kunratický les
    Marine and terrestrial bioerosion on Miocene bioclasts coupled with human adaptation (Paleolithic archaeological sites of South Moravia, Czech Republic)
    Mělce podpovrchové bioturbační textury zachovalé v řevnických křemencích (svrchní ordovik Barrandienu)
    Memorial Ilja Pek (1945-1998)
    Memorial. Ivo Chlupáč, June 12, 1931-November 11, 2002
    The Mermia Ichnofacies across the fossilization barrier: a comparison of the Permian Krkonoše Piedmont Basin (Czech Republic) and modern flood sediments at Prague
    Mezinárodní rok planety Země: geologové pro společnost
    Mezinárodní rok planety Země je výzvou vědců světové veřejnosti
    Mezoreliéf a mikroreliéf pískovcových skalních měst a výchozů
    Microforms of the sandstone relief
    Mikroskulptura ichnodruhu Entobia solaria (stopy po činnosti vrtavých hub) ze spodnokřídových rockgroundů ve Štranberku (25-21 Nový Jičín)
    Mikroskulptura ichnorodu Entobia solaris (stopy po činnosti vrtavých hub) ze spodnokřídových rockgroundů ve Štramberku
    Minulost, přítomnost a budoucnost korálových útesů
    Minulost, přítomnost a budoucnost korálových útesů
    Mladoboleslavsko
    Mladoboleslavsko
    Modern and Fossil Traces in Terrestrial Lithic Substrates
    Moje osobní zrání od paleolitu k neolitu : neboli Pohled z vesnice na článek J. Sádla a P. Pokorného Neolit skončil, zapomeňte (Vesmír 83, 398, 2004/7)
    Mořští rakovci jako ničitelé ropných ložisek
    A multidisciplinary study of the locality Dětaň (Oligocene, Doupovské hory Mts. - volcanic complex, Czech Republic
    Nález bahenních svitků v pískovcích spodního triasu na lokalitě Devět křížů (severovýchodní Čechy)
    Nález ichnofosilie Chondrites Sternberg, 1833, ve "Scyphocrinitovém horizontu" (devon Barrandienu) (12-41 Beroun)
    Nález ichnofosilie Chondrites Sternberg, 1833, ve "scyphocrinitovém horizontu" (devon Barrandienu)
    Nález ichnofosilie Cruziana problematica ve svrchním karbonu hornoslezské pánve
    Nález ichnofosilií Pragichnus a Skolithos v ordoviku Železných hor u Rabštejnské Lhoty (13-42 Pardubice)
    Nález ichnofosilií Pragichnus a Skolithos v ordoviku Železných hor u Rabštejnské Lhoty
    Nález ichnofosilií v křídových sedimentech českobudějovické pánve (zlivské souvrství) u Zahájí (22-44 Hluboká nad Vltavou)
    Nález ichnofosilií v křídových sedimentech českobudějovické pánve (zlivské souvrství) u Zahájí
    Nález ichnofosilií v třenickém souvrství (tremadok, ordovik Barrandienu) od Libečova (12-41 Beroun)
    Nález ichnofosilií v třenickém souvrství (tremadok, ordovik Barrandienu)od Libečova
    Nález jedince ichnorodu Zoophycos na Klonku u Suchomast (12-41 Beroun)
    Nález jedince ichnorodu Zoophycos na Klonku u Suchomast
    Nález jedince ichnorodu Zoophycos na Klonku u Suchomast
    Names for trace fossils - a uniform approach
    Náplavový kužel na okraji pouštní pánve
    Největší dosud známý jedinec ichnorodu Chondrites Sternberg, 1833 (25-33 Uherské Hradiště)
    Největší dosud známý jedinec ichnorodu Chondrites Sternberg, 1833
    Není všechno pták, co zdechlo : ad Tomáš Grim a Vladimír Remeš: Potřebujeme skutečně nový model evoluce? (Vesmír 86, 320, 2007/5)
    Neobvyklé fosilní stopy činnosti živočichů na listech svrchnokřídového stáří u Maletína
    Neobvyklé interakce organizmů a rostlin ze sedimentů moravsko-slezského kulmu
    Nepřehlédnutelní zjevem a pozoruhodní chováním
    New finds of ichnofossils from the Middle Cambrian of the Barrandian area (Czech Republic)
    New finds of ichnofossils from the Middle Cambrian ot the Barrandian area (Czech Republic)
    New finds of trace fossils from the Bohdalec and Králův Dvůr Formations (Late Ordovician, Barrandian area, Czech Republic)
    New finds of trace fossils from the Bohdalec and Králův Dvůr Formations (Late Ordovician, Barrandian area, Czech Republic). Nové nálezy ichnofossilií z bohdaleckého a králodvorského souvrství (svrchní ordovik, Barrandien)
    New Ichnospecies of Scratching Traces from Phosphatic nodules (Cenomanian, England)
    New information on trace fossils of the Early Ordovician of Prague Basin (Barrandian area, Czech Republic)
    New information on trace fossils of the Early Ordovician of Prague Basin (Barrandian area, Czech Republic)
    Nory vymřelých obřích savců
    Note on rediscovered type and figured material relating to Muensteria Sternberg 1833
    Notes to the concept of plant trace fossils related to plant-generated sedimentary structures
    Notes to the concept of plant trace fossils related to plant-generated sedimentary structures
    Nová biostratigrafická a ichnologická pozorování z křídových sedimentů u Frenštátu pod Radhoštěm
    Nové ichnofosilie z fluviálních svrchnokarbonských sedimentů vnitrosudetské pánve
    Nové ichnofosilie z fluviálních svrchnokarbonských sedimentů vnitrosudetské pánve
    Nové ichnospolečenstvo z polyteichové facie bohdaleckého souvrství (svrchní ordovik Barrandienu) (12-24 Praha)
    Nové ichnospolečenstvo z polyteichové facie bohdaleckého souvrství (svrchní ordovik Barrandienu)
    Nové nálezy ichnofosilií z paleozoických fylitů od Železného Brodu
    Nové poznatky o ichnostavbě kvádrových pískovců české křídové pánve (03-32 Turnov)
    Nové poznatky o ichnostavbě kvádrových pískovců české křídové pánve
    Nové údaje o svrchním ordoviku zjištěné při stavbě železničního koridoru mezi nádražími Praha-Libeň a Praha-Masarykovo nádraží
    Nové údaje o svrchním ordoviku zjištěné při stavbě železničního koridoru mezi nádražími Praha-Libeň a Praha-Masarykovo nádraží
    Nový výskyt stop vrtavých mlžů u Dřevčic u Brandýsa nad Labem (cenoman, česká křídová pánev) (12-24 Praha)
    Nový výskyt stop vrtavých mlžů u Dřevčic u Brandýsa nad Labem (Cenoman, česká křídová pánev)
    O kráse monokultur
    Oči geologovy
    Okolí Hamru a Svébořic
    Okolí Hamru a Svébořic
    Oolitické horniny v "polyteichové" facii bohdaleckého souvrství v Praze 4
    Open Oceans
    Ordovician of the Barrandian area: development of ichnoassemblages
    Ordovician of the Barrandian area: development of ichnoassemblages
    Ordovician of the Barrandian area: Reconstruction of the sedimentary basin, its benthic communities and ichnoassemblages
    Ordovician of the Barrandian area: Reconstruction of the sedimentary basin, its benthic communities and ichnoassemblages./Ordovik Barrandienu: rekonstrukce sedimentární pánve, benthických společenstev a ichnospolečenstev
    Ordovician of the Prague Basin: stratigraphy and development
    Ordovician trace fossils from the Irkutsk basin, Siberian platform
    The origin and development of sandstone landforms
    Origin of regular cavities in European sandstones: field evidence for dissolution of carbonate and silica cement
    Padesát let ediakarské fauny : pátrání po původu fosilií s tělesnou konstrukcí připomínající žíněnku
    Padesát let ediakarské fauny?
    Palaeontology, sedimentary environments and climatic indices of the Klobuky Horizon (Líně Formation, Upper Pennsylvanian, Kladno-Rakovník Basin, Czech Republic)
    Palaeontology, sedimentary environments and climatic indices of the Kloubouky horizon (Líně formation, Upper Pennsylvanian, Kladno-Rakovník basin, Czech Republic)
    Palaeozoic History
    Paleobotanika odkrývá nedostatky v klimatických modelech
    Paleoecologic Implications of Ichnofossils Associated with Slightly Skeletonized Body Fossils, Middle Cambrian of the Barrandian Area, Czech Republic
    Paleoecologic Implications of Ichnofossils Associated with Slightly Skeletonized Body Fossils, Middle Cambrian of the Barrandian Area, Czech Republic
    Paleoekologická charakteristika
    Paleoenvironmental changes at the Carboniferous-Permian boundary. sedimentary and paleontological record of the Boskovice Basin
    Paleoenvironmental changes at the Carboniferous-Permian boundary: sedimentary and paleontological record of the Boskovice Basin, Czech Republic
    The paleontological significance of hollows in carboniferous to permian fossil wood of the Central-Western Bohemian coal-bearing basins
    Paleontologické muzeum v Patagonii
    Paleontologický výzkum v permokarbonu podkrkonošské pánve
    Paleontologický význam dutin ve fosilních dřevech permokarbonského stáří středočeských a západočeských kamenouhelných pánví
    Paleontologie
    "Paleopseudokras" - nesmysl nebo skutečnost?
    A pathlogical anomaly of a conch of Pirenella picta mitralis (Eichwald, 1830) from the Badenian at Česká Třebová (Czech Republic)
    A pathological anomaly of a conch of Pirenella picta mitralis (Eichwald, 1830) from the Badenian at Česká Třebová (Czech Republic)
    Periodické, sférické a krápníkovité precipitační formy karbonátů v pískovcích - částečná analogie s tvary železitých impregnací
    Permafrost a změny klimatu
    Pískovcový fenomén : Srovnání nových červených pískovců ve střední Anglii s českými skalními městy
    Pískovcový fenomén. Drobné tvary pískovcovách skal
    Pískovcový fenomén Skalské tabule
    Pískovcový fenomén. Srovnání nových červených pískovců ve střední Anglii s českými skalními městy
    Plešivecká brána a skalní kanci, neboli pár poznámek k pískovcovému fenoménu Dubských skal
    Podzemní prostory vytvářené sběrateli zkamenělin v oblasti Barrandienu
    Pojem epigenetických voštin - příspěvek k poznání vzniku a vývoje pískovcového mikroreliéfu (výchozy svrchnokřídových pískovců v severních a východních Čechách)
    Poznámky k hranici vinického a zahořanského souvrství (ordovik pražské pánve) na odkryvech mezi Černošicemi a Karlíkem (12-41 Beroun)
    Poznámky k hranici vinického a zahořanského souvrství (ordovik pražské pánve) na odkryvech mezi Černošicemi a Karlíkem
    Poznámky k hranici zahořanského a bohdaleckého souvrství (Ordovik pražské pánve) na odkrytech mezi Černošicemi a Karlíkem (12-41 Beroun)
    Poznámky k hranici zahořanského a bohdaleckého souvrství (ordovik pražské pánve) na odkryvech mezi Černošicemi a Karlíkem
    Poznámky k pískovcovému pseudokrasu Máchova kraje
    Poznámky k projevům bioturbace na archeologických nalezištích. Biogenní přepracování archeologických nalezišť v kvartérních osypech pískovcových převisů v severozápadní části CHKO Kokořínsko
    Poznámky ke vzniku některých prvků mikroreliéfu pískovcových skal
    Pozůstatky po dobývání železných rud v křídových pískovcích Dokeské a Ralské pahorkatiny (návrh na zařazení do registru chráněných geologických objektů)
    Pozůstatky po dobývání železných rud v křídových pískovcích Dokeské a Ralské pahorkatiny (návrh na zařazení do registru chráněných geologických objektů)
    Pozůstatky po hlubinném dobývání vápence u Rovenska pod Troskami
    Predation and scavening traces on trilobite exoskeletons, Middle Cambrian, Czech Republic
    A Present-day State of Ichnological Research of the Late Palaeozoic Coal-Bearing Basins of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    A present-day state of ichnological research of the Late Palaeozoic coal-bearing basins of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    A present-day state of the ichnological research of the Carboniferous to Permian limnic basins in the Bohemian Massif
    The principle of frozen evolution and its manifestation in the fossil record: the brachiopod genus Aegiromena Havlíček, 1961 (Upper Ordovician, Czech Republic)
    A problematic fossil from the Middle Cambrian of the Barrandian area (Czech Republic)
    A problematic fossil from the Middle Cambrian of the Barrandian area (Czech Republic)./Problematická fosílie ze středního kambria Barrandienu
    Problematic microscopic trace (?) fossils, Oligocene, Slovakia
    Problematic points in ichntaxonomy: taphoseries, "photoseries" and "graphoseries"
    Projekt nastolující otázky : Dolf Seilacher a výstava Fossil Art. [Rozhovor]
    Prostorová a genetická souvislost proželeznění a prokřemenění pískovců v CHKO Kokořínsko
    The Protective Effect of Lichens and the origin of Modern Bulge-Like Traces on Weakly Lithified Sandstones (Hilbre Islands, WirraL Peninsula, Great Britain)
    Proterozoikum a paleozoikum ve zbořenokosteleckém metamorfovaném ostrově
    Proudem orientované hlavové štíty trilobita Dalmanitina proaeva (Emmr.) na lokalitě Loděnice - vinice (zahořanské souvrství, ordovik Barrandienu)
    Proudem orientované hlavové štíty trilobita Dalmanitina proaeva (Emmr.) na lokalitě Loděnice-vinice (zahořanské souvrství, ordovik Barrandienu) (12-41 Beroun)
    Proželeznění dřevitých zbytků v pískovcích české křídové pánve
    První nálezy ediakarských (vendských) kryptarch ve vrtu Měnín-1 (jižní Morava)
    První nálezy ediakarských (vendských) kryptarch ve vrtu Měnín-1 (jižní Morava)
    Předběžná zpráva z terénní dokumentace liniové stavby "Nové spojení" v Praze na Palmovce
    Pseudokrasová dutina v břidlicích středního kambria na Vinici u Jinců
    Pseudokrasová jeskyně u Kácova
    Pseudokrasové jeskyně barrandienské jednotky (P 112)
    Pseudokrasové jeskyně české křídové pánve
    Pseudokrasové jeskyně českomoravské jednotky (P 123)
    Pseudokrasové jeskyně v pískovcích Tiských a Rájeckých stěn
    Pseudokrasové jeskyně v údolí Skalského potoka. 19. 19
    Pseudokrasové jeskyně v údolí Zábrdky u Strážiště. 17. 17
    Pseudokrasové výklenky a skalní brána u Osečné a Hamru. 19. 19
    Ramenonožci rodu Aegiromena: Jak hledat ve fosilním materiálu informaci o průběhu evoluce
    [Recenze]
    [Recenze]
    [Recenze]
    Relief and its memory: Minute forms in sandstone surfaces
    A rich ichnofossil assemblage from the Frasnian (Upper Devonian) deposits at Andoma Hill, Onega Lake, Russia
    RICHARD G. BROMLEY: Trace fossils - biology, taphonomy and applications
    The Roblín Event and its ichnological record (Srbsko Formation, Middle Devonian, Bohemia)
    The Roblín Event and its ichnological record (Srbsko Formation, Middle Devonian, Bohemia)
    Rudolfova štola v Praze - významný profil v barrandienském ordoviku
    Rudolfova štola v Praze - významný profil v barrandienském ordoviku
    Sandstone Districts of the Bohemian Paradise: Emergence of a Romantic Landscape
    Sandstone modellation across climatic zones and lithofacies: The concept of porokarst
    Sandstone phenomenon of the East Greenland
    Sedimentární textury karbonátových hornin ve svrchním proterozoiku
    Sedimentární textury karbonátových hornin ve svrchním proterozoiku u Jarova (12-42 Zbraslav)
    Sedimenty karpatu a spodního badenu na ulici Kopečná v Brně
    Sedimenty karpatu a spodního badenu na ulici Kopečná v Brně
    Sedimenty karpatu a spodního badenu na ulici Kopečná v Brně
    Silkretizace - možný mechanismus prokřemenění některých pískovců v regionu Dubských skal
    Skalní byt ve Lhotce u Mělníka
    Skalní obydlí "Poustevna" u zaniklé vsi Svébořice
    Skulaři vrtající v uhlí : co bychom bez mlžů nevěděli
    Sluj u Micky a Štvancova skrýš - pseudokrasové jeskyně na Kokořínsku
    Sobectví optimistů
    Some bivalve trace fossils in the Mirosla Plička collection
    Spirocircus cycloides, a new ichnofossil from the Upper Cretaceous in Northern Moravia
    Spirocircus cycloides, a new ichnofossil from the Upper Cretaceous in Northern Moravia (Czech Republic)
    Společenstvo ostnokožců (Cystoidea a Blastoidea) z bazálních poloh králodvorského souvrství (svrchní ordovik Barrandianu)
    Společenstvo ostnokožců (Cystoidea a Blastoidea) z bazálních poloh králodvorského souvrství (svrchní ordovik Barrandienu) (12-24 Praha)
    Sponge borings in stromatoporoids and tabulate corals from the Devonian of Moravia (Czech Republic)
    Sponge borings in stromatoporoids and tabulate corals from the Devonian of Moravia (Czech Republik)
    Spor o Darwina
    Sprašová rokle u Zeměch
    Srdcová jeskyně u Podkováně
    Staropleistocenní brekcie z oříšků břestovce z krasových výplní ve Vitošově
    Sto let od objevu fauny v burgeských břidlicích : kambrická exploze nepopiratelným faktem
    Sto let od objevu fauny v burgeských břidlicích
    Stop Fri/3:Dětaň
    Stopy po činnosti bezobratlých (ichnofosilie) v horninách křídového stáří na Českolipsku
    Stopy po výrobě brusných kotoučů v Klokočských skalách u Turnova
    Stopy vrtavé činnosti organizmů badenského stáří od Mikulova
    Stopy vrtavé činnosti organizmů badenského stáří od Mikulova
    Stopy vrtavých badenských organismů na vápencových rockgroundech z Černotína (severní Morava)
    Stopy vrtavých badenských organismů na vápencových rockgroundech z Černotína (severní Morava). Traces of badenian boring organisms on limestone rockgrounds at Černotín (north Moravia)
    Strategie lži
    Stratigrafie svrchnokřídových pestrých vrstev české části vnějších Západních Karpat
    "Strážní skalka" u Medonos
    Střední Brdy
    Studium ichnostaveb na lokalitě Loděnice - Vinice (ordovik pražské pánve)
    Studium ichnostaveb na lokalitě Loděnice - Vinice (ordovik pražské pánve)
    A Study of the Dětaň Locality (Oligocene, Doupovské hory Mts. Volcanic Complex, Czech Republic): Collection of Field Data and Starting Points for Interpretation
    A Study of the Dětaň Locality (Oligocene, Doupovské Hory Mts. Volcanic Complex, Czech Republic): Collection of Field Data and Starting Points for Interpretation
    Subaerial animal and plant bioerosion in castellated sandstone rocks (Pleistocene to Recent, Czech Republic)
    Subaerial animal and plant bioerosion in castellated sandstone rocks (Pleistocene to recent, Czech Republic)
    Substrate of Bivalve Borers as Recorded on Phosphatic Fills of Gastrochaenolites, palaeoenvironmental context (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic)
    The synecology of modern insect terrestrial bioerosion, Czech Republic
    Štěrkopísek z mořských živočichů : pleistocenní mořské usazeniny na Floridě
    Štěrkopísek z mořských živočichů
    Tajmyr v mladších čtvrtohorách : geologická a klimatická historie
    Tepuis. Geomorfologie pískovcového fenoménu vlhkých tropů
    Teredolites clavatus from the Cenomanian near Maletín (Bohemian Cretaceous Basin), Moravia, Czech Republic
    Teredolites clavatus from the Cenomanian near Maletín (Bohemian Cretaceous Basin), Moravia, Czech Republic
    Teredolites from the Upper Cretaceous near Prague (Bohemian Cretaceous Basin, Czechoslovakia)
    Teredolites from the Upper Cretaceous near Prague (Bohemian Cretaceous Basin, Czechoslovakia)
    Terény pro OB, nová divočina, brownfields
    Terrestrial Insect Bioerosion and the Possibilities of its Fossilization (Holocene to Recent, Czech Republic)
    Terrestrial Insect Bioerosion and the Possibilities of its Fossilization (Holocene to Recent, Czech Republic)
    Tertiary boring in Devonian limestone rockgrounds from Hranice (northern Moravia, Czech Republic)
    Tertiary borings in carbonate rockgrounds from Hranice (northern Moravia, Czech Republic)
    Test pojmu "krajina" postavením mimo vnímání člověka a užitím v geologickém čase
    Third International Workshop on Ichnotaxonomy (WIT-III) : Prague and Jevičko, Czech Republic, September 4-9, 2006
    Three new Ichnogenera of Biting and Gnawing traces on Reptilian and Mammalian Bones: A Case Study from the Miocene of the Czech Republic
    Trace fosils from the Paseky Shale (Early Cambrian, Czech Republic)
    The Trace Fossil Chondrites in Uppermost Jurasic-Lower Cretaceous Deep Cavity Fills from the Western Carpathians, Czech Republic
    The Trace fossil Chondrites in uppermost Jurassic-Lower Cretaceous deep cavity fills from the Western Carpathians (Czech Republic)
    The trace fossil Rejkovicichnus necrofilus MIKULÁŠ et al., 1996 (Middle Cambrian, Czech Republic): an early example of "gardening"
    The trace fossil Rejkovicichnus necrofilus MIKULÁŠ et al., 1996 (Middle Cambrian, Czech Republic): an early example of "gardening"
    Trace fossils
    Trace fossils accompanying possible "Ediacaran organisms" in the Middle Cambrian sediments of the St. Petersburg Region, Russia
    Trace fossils and bioturbation in the lower part of the Šárka Formation at Praha - Červený vrch Hill (Ordovician, Barrandian area, Czech Republic)
    Trace fossils and bioturbation in the lower part of the Šárka Formation at Praha-Červený vrch Hill (Ordovician, Barrandian area, Czech Republic)
    Trace fossils and ichnofabric across the Volkhov depositional sequence (Ordovician, Arenigian of St. Petersburg Region, Russia)
    Trace fossils and ichnofabrics across the Volkhov depositional sequence (Ordovician, Arenigian of St. Petersburg Region, Russia)
    Trace fossils and ichnofabrics of the Obukhovo and Dubovik Formations (Kunda and Aseri), Middle Orddovician) in the St Petersburg Region
    Trace fossils and ichnofacies of the Ordovician of the Prague Basin (central Bohemia, Czech Republic)
    Trace Fossils as Indicators of Depositional Sequence Boundaries in Lower Carboniferous Deep-Sea Fan Environment Moravice Formation, Czech Republic
    Trace Fossils as Indicators of Depositional Sequence Boundaries in Lower Carboniferous Deep-Sea Fan Environment, Moravice Formation, Czech Republic
    Trace fossils at the Arenig-Llanvirn boundary (Ordovician, Czech Republic)
    Trace fossils at the Arening-Llanvirn boundary (Ordovician, Czech Republic)
    Trace fossils coupled with ediacara-like enigmatic structures: Middle Cambrian, St. Petersburg region, Russia
    Trace fossils from Early Silurian graptolitic shales of the Praque Basin (Czechoslovakia)
    Trace fossils from Letná Formation (Ordovician, Czech Republic)/Ichnofosilie letenského souvrství (ordovik, Česká republika)
    Trace fossils from siliceous concretions in the Šárka and Dobrotivá Formations (Ordovician, Central Bohemia)
    Trace fossils from the Klabava Formation
    Trace fossils from the Klabava Formation (Early Ordovician), Czechoslovakia
    Trace fossils from the Kosov Formation of the Bohemian Upper Ordovician
    Trace fossils from the Letná Formation (Ordovician, Czech Republic)
    Trace fossils from the Paseky Shale (Early Cambrian, Czech Republic). Ichnofosilie paseckých břidlic (spodní kambrium, Česká republika)
    Trace fossils from the Roblín Member of the Srbsko Formation (middle Devonian, Barrandian area, central Bohemia)
    Trace fossils from the Roblín Member of the Srbsko Formation (Middle Devonian, Barrandian area, central Bohemia)
    Trace fossils from the Upper Carboniferous fluvial sediments of the Intrasudetic Basin, Czech Republic
    Trace fossils from the Upper Ordovician pelitic sediments of Bohemia
    Trace fossils from the Zahořany Formation (Upper Ordovician, Bohemia)
    Trace fossils in "Flora der Vorwelt" by K. Sternberg and in Sternberg s palaeontological collection (National Museum, Prague)
    Trace fossils in "Flora der Vorwelt" by K. Sternberg and in Sternberg's palaeontological collection, National Museum, Prague
    Trace Fossils of Animal-Plant Interactions and "Pseudointeractions" from Maletín (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic)
    Trace fossils of the Moravice Formation from the southern Nízký Jeseník Mts. (Lower Carboniferous, Culm facies; Moravia, Czech Republic)
    Trace fossils on and above the transgressive surface. substrate consistency and phosphogenesis (Lower ordovician, StPetersburg Region, Russia)
    Traces of boring activity of organisms on marlite cobbles at Česká Třebová (Miocene, lower Badenian, Czech Republic)
    Traces of boring activity of organisms on marlite cobbles at Česká Třebová (Miocene, lower Badenian, Czech Republic)
    Traces within traces: holes, pits and galleries in walls and fillings of insect trace fossils in paleosols
    Traces within traces: holes, pits and galleries in walls and fillings of insect trace fossils in paleosols
    Transportované ichnofosilie v prachovcích zahořanského sopuvrství (ordovik Barrandienu) z Prahy-Vinohrad
    Transportované ichnofosilie v prachovcích zahořanského souvrství (ordovik Barrandienu) z Prahy-Vinohrad (12-24 Praha)
    Trpaslík v geologickém záznamu - mýty a recese
    Úkryty a útočiště : procházka našimi poustevnickými krajinami
    Unusual assemblages of borings from Štramberk (Early Cretaceous), Moravia, Czech Republic
    Unusual assemblages of borings from Štramberk (Early Cretaceous, Moravia, Czech Republic
    Upřesnění stratigrafického rozpětí některých zástupců rodu Aegiromena (Strophomenidina, Brachiopoda) v ordoviku Barrandienu (12-24 Praha, 12-42 Beroun)
    Upřesnění stratigrafického rozpětí některých zástupců rodu Aegiromena (Strophomenidina, Brachiopoda) v ordoviku Barrandienu
    Using of "semi-fossil" sources of energy: a successful strategy in crises of biota?
    Using of the "semi-fossil" sources of energy: a successfull strategy in crises of biota?
    VÁCLAV CÍLEK: Krajiny vnitřní a vnější
    Včely jako paraziti a hostitelé v geologické minulosti. (Ad Petr Bogusch, Vesmír 82, 501-505, 2003/9)
    Věda a šálek
    Velký bratr má sourozence (ad Petr Pokorný: Velký bratr uděluje lekci, Vesmír 83, 276, 2004/5)
    Vend na jižní Moravě?
    Vend na Jižní Moravě?
    Vrtavá činnost hmyzu ve skalních městech Českého ráje
    Vrtavá činnost živočichů v pískovcích
    Vrtavé stopy v kostech krunýřů suchozemských želv (miocén mostecké pánve)
    Vrtby v dřevitých tkáních stromových kapradin rodu Tempskya v české křídové pánvi (02-34 Bílina)
    Vrtby v dřevitých tkáních stromových kapradin rodu Tempskya v české křídové pánvi
    Vrtby v tékách ježovek z lokality Radovesice (turon, česká křídová pánev) (02-34 Bílina)
    Vrtby v tékách ježovek z lokality Radovesice (turon, česká křídová pánev)
    Výchoz silurských hornin v Repešském žlebu na Stínavě, Drahanská vrchovina, Morava
    Výsledky výzkumu hranice křída/terciér v magurském flyši u Uzgrúně (25-24 Turzovka)
    Výsledky výzkumu hranice křída/terciér v magurském flyši u Uzgruně
    Výsledky výzkumu hranice Křída/terciér v magurském flyši u Uzgruně
    Využití "semifosilních" zdrojů energie - úspěšná strategie při krizích bioty?
    Využití "semifosilních" zdrojů energie - úspěšná strategie při krizích bioty?
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část 2
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část 3
    Výzkum změn oceánské bioty na hranici křída/terciér na lokalitě Uzgruň v magurském flyši na Moravě
    Významná paleontologická naleziště
    The world of traces outside ichnology: possible sources of ichnologic information, and possible fields of ichnologic applications
    Xylic substrates at the fossilisation barrier: oak trunks (Quercus sp.) in the Holocene sediments of the Labe River, Czech Republic
    Xylic substrates at the fossilization barrier: oak trunks (Qercus robur) in the Holocene sediments of the Labe River, Czech Republic
    Záhada proudění vody v porézních ledových deskách
    Zasvěcená samota
    Závislost tvaru schránky na typu substrátu u rodu Aegiromena (Strophomenidina, Brachiopoda)
    "Zelezné klády" výjimečné skalní útvary v křídových pískovcích Ralské pahorkatiny
    Země se chová jako syrové vejce : geologové a další odborníci hledají příčiny zpomalování rotace naší planety
    Zkamenělé stopy (ichnofosilie) v brdském kambriu
    Změny v přepracování sedimentů: důkaz kambrické evoluční exploze
    Změny ve složení důlních vod
    Zpevněné jíly jako svérázný typ mořského pobřeží
    Zpráva o předběžné geologické dokumentaci dočasných odkryvů stavby metra linky A v Praze na Červeném vrchu (Vokovice)
    Zpráva o výzkumu ichnofosilií ve spodním permu podkrkonošské pánve (04-41 Vrchlabí, 03-44 Dvůr Králové)
    Zpráva o výzkumu ichnofosilií ve spodním permu podkrkonošské pánve
    Zpráva o výzkumu ichnofosilií ve spodním permu podkrkonošské pánve
    Zpráva o výzkumu ichnofosilií ve středočeském kambriu (12-32 Zdice, 12-43 Dobříš)
    Zpráva o výzkumu ichnofosilií ve středočeském kambriu
    "Železné růže" v slepencích a pískovcích devonského stáří na Červeném kopci v Brně
    Život na dně výsypky
    Život několikrát vymřel
Editor of Monograph
    Abstract Book 4th International Bioerosion Workshop
    Bioerosion Issue. Ichnos: an international journal of plant and animal traces. 13 (3)
    Trace fossils in the collections of the Czech Republic (with emphasis on type material)
    Workshop on Ichnotaxonomy - III. Abstract Book
Other author
Article
   Chuť bahna. [Rozhovor]
   Doly a štoly na orientačních mapách
   Jak funguje nová divočina. [Rozhovor]
   RNDr. Radek Mikuláš, CSc. - paleoichnolog. [Rozhovor]