Record details

Name
    Mikulecký, M.
Author of Article
    An attempt to predict the Wolf sunspot numbers for the next decades using those observed so far
    Cerebral infarction versus solar and geomagnetic activity: a cross-regression study
    Četnost světových teroristických útoků od konce šedesátých let
    Další pokusy o inferenční statistickou předpověď ročních Wolfových čísel
    Další pokusy o inferenční statistickou předpověď ročních Wolfových čísel
    Délky letorostů vinné révy, teplota vzduchu a heliogeofyzikální faktory z hlediska chronobiologie
    Možné periodicity ve výskytu válek v Evropě za posledních 500 let
    Možné vnější faktory ovlivňující výskyt záchvatů srdeční tachyarytmie
    Nile annual volume 1871-1970: hic sol laborat?
    Partial validation of an about 29-year transtridecadal cycle in the aurora borealis
    Počasí a klíštětem přenášená virová encefalitis v České a Slovenské republice
    Průměr kmene stromu a Měsíc: podrobný rozbor periodických vztahů
    Předpověď sluneční aktivity ve 24. a 25. cyklu
    Salmonelóza a některé meteorologické, solární a geomagnetické ukazatele
    Sluneční skvrny, erupce a geomagnetická aktivita: vztah k mozkové mrtvici?
    A solar activity forecast: cycles 23-26
    Solar and lunar rhythms in Ap index
    Transtridecadal BEL cycle in the aurora (1001-1900)
    Tree-stem diameter fluctuates with the lunar tides and perhaps with geomagnetic activity
    Variace porodnosti na Slovensku
    Vývoj cen pšenice ve Francii a v Německu v letech 1531-1785
Editor of Monograph
    3rd international workshop Chronobiology and its roots in the cosmos. Program and proceedings