Record details

Name
    Minařík, Luděk
Author of Monograph
    Horninové prostředí v podloží závodu PAL INTERNATIONAL, a. s., Kbely. Fyzikálně-petrografický výzkum
Author of Article
    The behaviour of rare-earth elements and Y during the rock weathering and soil formation in the Říčany granite massif, Central Bohemia
    Beryllium Geochemistry in the Lesni Potok Catchment (Czech Republic), 7 Years of Systematic Study
    Beryllium Geochemistry in the Lesni Potok Catchment (Czech Republik), 7 Years of Systematic Study
    Biogeochemical fluxes of manganese in a Central - Bohemian forested catchment on granite bedrock
    Biogeochemical fluxes of manganese in a central - Bohemian forested catchment on granite bedrock
    Biogeochemická reflexe pestrého antropogenního sedimentu a interakce kovů s jeho organickou složkou (hnědouhelný revír)
    Biogeochemistry of Beryllium in an Experimental Forested Landscape of the Lesní potok Catchment in Central Bohemia, Czech Republic
    Biogeochemistry of Beryllium in an Experimental Forested Landscape of the Lesní potok Catchment in Central Bohemia, Czech Republic
    Biogeochemistry of the Transition Elements in a Forested Landscape (beech, Fagus sylvatica L.) with the Granite Bedrock
    Biogeochemistry of the transition Elements in a Forested landscape (beech, Fagus sylvatica L.) with the Granite Bedrock
    Celková charakteristika suché atmosférické depozice
    Celková charakteristika suché atmosférické depozice
    The characteristics of rare earth elements in bulk precipitation, throughfall, foliage and lichens in the Lesni potok catchment and its vicinity, Czech Republic
    Coexisting amphibole-biotite pairs in durbachitic rocks of the Central Bohemian Pluton
    Crystal chemistry of biotites from granitoids Karlovy Vary massif, Czechoslovakia
    Crystal chemistry of biotites from rocks of Písek area
    Cycling of beryllium in the environment under anthropogenic impact
    Disribuce prvků při zvětrávání granitckých hornin a tvorbě půd v oblasti říčanského masívu
    Distribuce a chemismus zimní atmosférické depozice na území hlavního města Prahy
    Distribuce a mobilita některých kovů při alteraci biotitu z říčanského granitu (13-31 Říčany)
    Distribuce a mobilita některých kovů při alteraci biotitu z říčanského granitu
    Distribution and composition of the dry deposition in Prague during the winter season
    Distribution, cycling and impact of selected inorganic contaminants in ecosystem of the Lesní potok catchment, the Czech Republic
    Distribution of elements among minerals of a single (muscovite-) biotite granite sample - an optimal approach and general implications
    Distribution of selected metals in a model section of the middle Elbe river flood plain
    Distribution of selected metals in a model section of the middle Elbe river flood plain
    Distribution of selected metals in holocene sediments of the middle Labe flood plain
    Distribution of selected metals in the model section of the middle Labe flood plain
    An Enviromental Impact of the Pyritic Bauxite from Dajti Mine, Albania
    Environmental hazards of arsenic in coal ash disposals
    Environmental hazards of arsenic in coal ash disposals
    An Environmental Impact of Pyritic Bauxite from the Dajti Mine, Albania
    An environmental impact of pyritic bauxite from the Dajti mine, Albania
    An environmental impact of the pyritic bauxite from Dajti mine, Albania
    Experimental acid leaching of metals from biotite of the Říčany monzogranite
    Experimental acid leaching of metals from biotite of the Říčany monzogranite
    Factors affecting the content of heavy metals in bulk atmospheric precipitation, throughfall and stemflow in Central Bohemia, Czech Republic
    Factors affecting the content of heavy metals in bulk atmospheric precipitation, throughfall and streamflow in central Bohemia, Czech Republic
    Factors affecting the content of heavy metals in total atmospheric deposition, throughfall and stemflow in central Bohemia, Czech Republic
    Factors affecting the content of heavy metals in total atmospheric deposition, throughfall and stream flow in central Bohemia, Czech Republic
    Fluorine and aluminium behaviour in a small catchment with granite bedrock
    Frakcionace vzácných zemin při zvětrávání hornin
    Geochemická charakteristika podzemních vod a krystalických hornin v oblasti Jezeří (Krušné hory)
    Geochemická charakteristika podzemních vod a krystalických hornin v oblasti Jezeří (Krušné hory)
    Koexistence mafických nerostů v durbachitech středočeského plutonu
    Leaching of some heavy metals in silicic rocks
    Leaching of some metals from brown-coal ash
    Migrace těžkých kovů v kriticky kontaminované oblasti hnědouhelného revíru
    Migrace těžkých kovů v kriticky kontaminované oblasti hnědouhelného revíru
    Migrace těžkých kovů v kriticky kontaminované oblasti hnědouhelného revíru
    Migrace těžkých kovů v kriticky kontaminované oblasti hnědouhelného revíru
    Mobility of some metals during leaching of rocks
    Mobility of some metals during leaching of the rocks
    Mobilizace arzénu a vybraných těžkých kovů na složišti hnědouhelného popílku
    Mobilizace arzénu a vybraných těžkých kovů na složišti hnědouhelného popílku
    Petrofyzikální charakteristika kontaminované svrchní zvodně v podloží závodu PAL INTERNATIONAL, a. s., v Praze-Kbelích
    Petrofyzikální charakteristika kontaminované svrchní zvodně v podloží závodu PAL INTERNATIONAL, a.s., v Praze-Kbelích (12-243 Praha-sever)
    Pohyb těžkých kovů ve skládkovém prostoru vytěženého hnědouhelného dolu a biogeochemická reflexe tohoto území
    Pohyb těžkých kovů ve skládkovém prostoru vytěženého hnědouhelného dolu a biogeochemická reflexe tohoto území
    The rehabilitation strategy of karst environment around bauxite deposits of the Kruja zone (Albania)
    The rehabilitation strategy of the environment around bauxite deposits in Kruja Zone (Albania)
    Rozdělení mikroprvků v hlavních nerostech vyvřelých hornin
    Rozdělení mikroprvků v hlavních nerostech vyvřelých hornin
    Sledované koncentrace stopových prvků při spalování uhlí v teplárnách
    Složení a formy tuhé atmosférické depozice Prahy
    Změny hnědouhelného popílku při jeho zvětrávání (lokalita Vojkovice u Kralup nad Vltavou) (12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Změny hnědouhelného popílku při jeho zvětrávání (lokalita Vojkovice u Kralup nad Vltavou)