Record details

Name
    Minaříková, Dagmar
Author of Monograph
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 13-322 Kolín
    Vysvětlivky ke geologické mapě ČR 1:25 000, list Svojšice (13-321)
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami list 13-322 Kolín
Author of Article
    The age of sedimentary fill in the Aragonitová Cave
    Correlation of fluvial sediments of the Dyje and Morava rivers along the Czechoslovak-Austrian border
    Correlation of Pleistocene deposits in the Viena and Komárno basins
    Datování hradecké terasy Ohře
    Mezinárodní vědecká spolupráce
    Petrology of Lower Pleistocene continental deposits - Beroun highway
    Quaternary palaeogeography of the northern part of Mesopotamia
    Stáří sedimentární jeskynní výplně v Aragonitové jeskyni
    Vývoj soutokové oblasti Labe a Orlice
    Výzkum kvartérních sedimentů u Milotic (34-22 Hodonín)