Record details

Name
    Mixa, Petr
Author of Monograph
    ESTUDIO GEOLÓGICO DE RIESGOS NATURALES ALREDEDOR DE LA CIUDAD MIRAMAR, MONTES DE ORO, COSTARICA
    Geochemická mapa listu Chapernal, 1:50 000, Kostarika - šlichová prospekce, pyrit
    Geochemická mapa listu Chapernal, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, ANTIMON
    Geochemická mapa listu Chapernal, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, ARSEN
    Geochemická mapa listu Chapernal, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, BARYUM
    Geochemická mapa listu Chapernal, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, Cu + Pb + Zn
    Geochemická mapa listu Chapernal, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, Fe + S
    Geochemická mapa listu Chapernal, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, RTUŤ
    Geochemická mapa listu Chapernal, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, ZLATO
    Geochemická mapa listu Chapernal, 1:50 000, Kostarika - stream sedimenty, ANTIMON
    Geochemická mapa listu Chapernal, 1:50 000, Kostarika - stream sedimenty, ARSEN
    Geochemická mapa listu Chapernal, 1:50 000, Kostarika - stream sedimenty, RTUŤ
    Geochemická mapa listu Chapernal, 1:50 000, Kostarika - stream sedimenty, ZLATO
    Geochemická mapa listu Chapernal, 1:50 000, Kostarika - šlichová prospekce, BARYT
    Geochemická mapa listu Chapernal, 1:50 000, Kostarika - šlichová prospekce, CINABARIT
    Geochemická mapa listu Chapernal, 1:50 000, Kostarika - šlichová prospekce, SFALERIT
    Geochemická mapa listu Chapernal, 1:50 000, Kostarika - šlichová prospekce, zlato
    Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, ANTIMON
    Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, ARSEN
    Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, BARYUM
    Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, Cd + Bi
    Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, Cu + Pb + Zn
    Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, Fe + S
    Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, RTUŤ
    Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, ZLATO
    Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - stream sedimenty, ANTIMON
    Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - stream sedimenty, ARSEN
    Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - stream sedimenty, Co + Ni
    Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - stream sedimenty, Cu + Pb + Zn
    Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - stream sedimenty, MOLYBDEN
    Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - stream sedimenty, RTUŤ
    Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - stream sedimenty, ZLATO
    Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - šlichová prospekce, BARYT
    Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - šlichová prospekce, EPIDOT
    Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - šlichová prospekce, GALENIT
    Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - šlichová prospekce, pyrit
    Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - šlichová prospekce, SFALERIT
    Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - šlichová prospekce, TURMALÍN
    Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - šlichová prospekce, zlato
    Geochemická mapa listu Juntas, Kostarika - šlichová prospekce, CERUSIT
    Geochemická mapa listu Juntas, Kostarika - šlichová prospekce, CINABARIT
    Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, ANTIMON
    Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, Arzen
    Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, BARYUM
    Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, DRASLÍK
    Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, MĚĎ
    Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, OLOVO
    Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, RTUŤ
    Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, SELEN
    Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, STŘÍBRO
    Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, ZLATO
    Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - stream sedimenty, ARZEN
    Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - stream sedimenty, OLOVO
    Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - stream sedimenty, RTUŤ
    Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - stream sedimenty, URAN
    Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - stream sedimenty, VANAD
    Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - stream sedimenty, ZLATO
    Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - šlichová prospekce, PYRIT
    Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - šlichová prospekce, ZIRKON
    Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - šlichová prospekce, ZLATO
    Geological Mapping of Costa Rica
    Geologická mapa James Ross Island
    Geologický výzkum Antarktidy. Ostrov James Ross. Roční etapová zpráva za rok 2004
    GEOLOGICKÝ VÝZKUM PŘÍRODNÍCH RIZIK V OKOLÍ MĚSTA MIRAMAR, MONTES DE ORO, KOSTARIKA
    Mapa prognózních oblastí listu Chapernal 1:50 000, Kostarika
    Mapa prognózních oblastí listu Juntas, 1:50 000, Kostarika
    Mapa prognózních oblastí listu Miramar 1:50 000, Kostarika
    Metodika postupů pro zajištění účinného využití výsledků geologických výzkumů predikce přírodních rizik v rámci projektů zahraniční rozvojové spolupráce státními správami a samosprávami v zemi příjemce
    Program výzkumu Antarktidy
    Textury a klasifikace paleovulkanitů jižní části vrbenské skupiny, silezikum
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 14-242 Bělá pod Pradědem
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-242 Bělá pod Pradědem
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 14-241 Branná
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 14 - 241 Branná
    Základní geologická mapa České republiky 1:25.000, list 14-223 Lipová Lázně
Author of Article
    Au-mineralizace v prognózní ploše Dobřečov
    The Carbonatization of Blastomylonites - an Example from the Oskava Block, Jeseníky Mts.
    Combined Sr, Nd, Pb and Li isotope geochemistry of alkaline lavas from northern James Ross Island (Antarctic Peninsula) and implications for back-arc magma formation
    Constraining genesis and geotectonic setting of metavolcanic complexes: multidisciplinary case study from the Jeseniky Mts (NE Bohemian Massif, Czech Republic)
    Contrasting petrogenesis of two volcanic suites in the Devonian Vrbno Group (Hrubý Jeseník Mts., Czech Republic)
    Contrasting petrogenesis of two volcanic suites in the Devonian Vrbno Group (Hrubý Jeseník Mts.,Czech Republic)
    Epithermal gold mineralization in Costa Rica, Cordillera de Tilarán - exploration geochemistry and genesis of gold deposits
    Estudio de los deslizamientos y evaluación de propensión de laderas de la hoja Jabonal 1: 25000, Costa Rica
    Evidence of an extensional tectonics in the NW of the Hrubý Jeseník Mts. (the Bohemian massif, Central Europe)
    Fylonity jižní části vrbenské skupiny a jejich prekurzory
    Genesis of the epithermal gold mineralization in Costa Rica, Cordillera de Tilarán
    Geochemie řečištních sedimentů v sev. části Rychlebských hor a okolí Zlotého Stoku (Polsko)
    Geología y estratigrafía de la hoja 3246-II Miramar, Costa Rica
    Geology of the NW part of the Hrubý Jeseník Mts. (the Bohemian massif, Central Europe)
    Historie zalednění ostrova James Ross během svrchního kenozoika
    In memory of Jaroslav Aichler
    Initiation of the Antarctic geological research programme of the Czech Republic
    Kamenná hora u Ferdinandova - primární výskyt zlata při hranici desenské a vrbenské skupiny silezika (Jeseníky)
    Karbonatizace blastomylonitů oskavské kry, silezikum
    The Late Miocene Guacimal Pluton in the Cordillera de Tilarán, Costa Rica: its nature, age and petrogenesis
    Magmatic history of granite-derived mylonites from the southern Desná Unit (Silesicum, Czech Republic)
    Magmatic history of granite-derived mylonites from the southern Desná Unit (Silesicum, Czech Republic)
    Magmatic history of granite-derived mylonites from the southern Desná Unit (Silesicum, Czech Republic)
    Magnetic fabric in granitoid plutons emplaced during Variscan orogeny and timing of their intrusions: Eastern Variscan front
    Magnetic fabric in granitoid plutons of the Jeseníky Mts. and timing of their intrusion
    Magnetic Fabric in Granitoid Plutons of the Jeseníky Mts. and Timing of their Intrusions
    Magnetic Fabric in Granitoid Plutons of the Jeseníky Mts. and Timing of their Intrusions
    Main genetic features of the base metal deposits in the Jeseníky Mts. (a review)
    The Mendel Formation: Evidence for Late Miocene climatic cyclicity at the northern tip of the Antarctic Peninsula
    Metadolerites of the Vrbno Group and their Origin, the Jeseníky Mts
    Metadolerites of the Vrbno Group and their Origin, the Jeseníky Mts
    Metadolerites of the Vrbno Group and their Origin, the Jeseníky Mts.
    Možnosti rudní prospekce ve šternbersko-hornobenešovském pruhu s využitím poznatků vzniku sulfidických ložisek na recentních spredingových centrech
    Mylonitizace a chemické složení metagranitů ve vrtu Do-7, oskavská kra, silezikum
    Mylonitizace a chemické složení metagranitů ve vrtu DO-7, Oskavská kra, silezikum
    Na návštěvě v jurském parku: stáří, geochemická povaha a možná petrogeneze kyselých-intermediárních magmatitů antarktického poloostrova (širší okolí Camp Hillu a ledovce Victory Glacier)
    Nature and tectonic setting of Jurassic felsic igneous activity in the Victory Glacier area (Graham Land, Antarctic Peninsula)
    Nature, origin and causes of Jurassic felsic igneous activity in the Victory Glacier area (Eastern Graham Land)
    Orientační srovnání mezo- a mikrostruktur paleozoika jižní části vrbenské skupiny a krystalického basementu oskavské kry (14-41 Šumperk)
    The origin of the Horní Benešov base metal deposit, Czech Republic - A case study
    Oskavská kra - příklad duplexové stavby na jv. okraji Hrubého Jeseníku
    Paleogeografický vývoj Antarktického poloostrova během svrchního kenozoika
    Participación del Servicio Geológico Checo en la investigación geológica de America central
    A preliminary fluid inclusion study of the Pb-Zn deposit Horní Benešov, Czech Republic
    The Project of Geological Mapping 1:25,000 in the Jeseníky Mts. - its Outputs and Products
    The project of the geological mapping 1 : 25000 in Jeseníky Mts. - its outputs and products
    Provenance and post-depositional low-temperature evolution of the James Ross Basin sedimentary rocks (Antarctic Peninsula) based on fission track analysis
    Provenance and post-sedimentary low-temperature evolution of the James Ross Basin sediments (Antarctic Peninsula) based on zircon and apatite fission-track analysis
    Rebilance zásob podzemních vod v České republice
    Resultados preliminares del levantamiento geológico de la hoja Miramar, escala 1:50 000. Cooperación geológica Costa Rica - República Checa
    Source of sulphur of base metal sulphide deposits at the NE margin of the Bohemian Massif (Czechoslovakia)
    Sr, Nd, Pb and Li isotope geochemistry and Ar-Ar dating of alkaline lavas from northern James Ross Island (Antarctic Peninsula) - implications for back-arc magma formation
    Stav řešení havarijních kontaminací v roce 1993
    Structures, textures and classification of the Devonian metavolcanics - southern part of the Vrbno Group (Silesicum, Jeseníky Mts. Czech Republic)
    Structures, textures and classification of the Devonian metavolcanics - southern part of the Vrbno group (Silesicum, Jeseníky Mts., Czech Republic)
    Structures, textures and classification of the Devonian metavolcanics - Southern part of the Vrbno Group (Silesicum, Jeseniky Mts.)
    Variscan deformations of the basement and of its Devonian cover - the case of the Oskava block (Jeseníky Mts., Czech Republic)
    Vestige of the Famennian arc-back-arc association in the eastern part of the Variscan Belt (Vrbno Group, Hrubý Jeseník Mts., Czech Republic)
    Výsledky geologického mapování 1:10 000 v studijní ploše Pekařov-keprnická klenba (14-24 Bělá)
    Zhodnocení vrtných prací na lokalitě Hlásnice (Zn-Pb) v prognózní ploše Šternberk-Chabičov
    Zircon and Apatite Fission-Track Dating of the James Ross Basin Sediments (Antarctic Peninsula)
    Zircon apatite fission-track dating of the James Ross Basin sediments (Antarctic Peninsula)