Record details

Name
    Mořkovský, Milan
Author of Article
    Aplikace stratigrafické seizmiky v ropo-plynonadějných oblastech ČSSR
    Detection of abnormal fluid pressures by the CDP method in the East Slovakian Neogene Basin
    Geophysical prospecting for hydrocarbons in the Intracarpathian Paleogene and in the East Slovak Flysch Belt
    Historie, výsledky a perspektivy geofyzokálního průzkumu přo prospekci uhlovodíků na východním Slovensku
    Magnetické anomálie v podloží neogénu Východoslovenské nížiny
    New results of geophysical prospecting in the east Slovakian Neogene basin
    Problémy tektogeneze jihozápadní části východoslovenské neogenní pánve
    Přehled výsledků n. p. Geofyzika při průzkumu na uhlovodíky od r. 1978
    Přínos metodického geofyzikálního výzkumu pro rozvoj prospekce ložisek uhlovodíků
    Seismická detekce sv. tektoniky ve východní části východoslovenské neogenní pánve a její význam pro akumulaci živic
    Seismická detekce tektoniky ve v. části východoslovenské neogenní pánve a její význam pro akumulaci živic
    Senné - nové ložisko zemného plynu vo východoslovenskom Neogéne
    Výsledky a.s. Geofyzika Brno na východním Slovensku za posledních 5 let