Record details

Name
    Morávek, Petr
Author of Monograph
    Aplikace ekonomických nástrojů mezinárodní klasifikace zásob nerostných surovin v českém systému horního práva a případové studie jejich použití na vybraných výhradních ložiskách České republiky pro MPO ČR
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 12-443 Chotilsko
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 12-433 Chotilsko
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000, list 12-443 Chotilsko
    Zlato na Novoknínsku: průvodce naučnými stezkami
Author of Article
    La buckhornite, Pb2AuBiTe2S3, du gisement d'or de Jílové, République tchéque
    Carbon and oxygen isotopic composition of carbonate minerals from the Jílové and Libčice gold deposits, Czech Republic
    Česká ložiska zlata v současných podmínkách
    Die genetische und geotektonische Klassifikation der Goldvererzungen in der Böhmischen Masse
    Geometry and P-V-T-X conditions of microfissural ore fluid migration: the Mokrsko gold deposit (Bohemia)
    Gold in metallogeny of the Central and Western European units of the Peri-Alpine Variscan Belt : A review of essential parameters controlling the genesis and distribution of gold deposits
    Gold in the Czech Republic
    Gold metallogeny of Central and Western European Variscides
    The Jílové gold district
    L'or dans la métallogenie du Massif de Bohéme
    Ložiskový průzkum a hospodaření se zásobami výhradních ložisek : (Návrh k analýze třetí části horního zákona)
    Microfissural ore fluid migration: The example of a granodiorite hosted gold deposit (Mokrsko, Bohemia)
    The Mokrsko Gold Deposit - the Largest Gold deposit in the Bohemian Massif, Czechoslovakia
    The Mokrsko gold deposit
    The Mokrsko gold deposit, Central Bohemia, Czech Republic
    Outline of the gold metallogeny of the Bohemian Massif
    P-T conditions, fluid inclusions and O, C, S isotope characteristics of gold-bearing mineralizations within the Central Bohemian Metallogenic Zone
    Problémy klasifikace a typizace ložisek zlata v Českém masivu
    Prognózní ocenění Au-potenciálu Českého masívu
    Přehled a význam zlatonosné mineralizace v České republice
    Surovinová základna pro zpracování zlatonosných rud v úpravně MAPE Mydlovary
    Surovinový potenciál zlatonosného ložiska Mokrsko a předpoklady jeho ekonomického využívání
    Sympozium Gold 89 in Europe
    Stoleté výročí obnovení těžby zlata v Čechách - a jak dál?
    Zlatonosná ložiska porfyrového typu také ve středočeské oblasti?