Record details

Name
    Moravec, Bohumil
Author of Article
    Almandin z náplavu od Lanškrouna
    Analcim z Plaňan u Kolína
    Brochantit ze Zálesí u Javorníka ve Slezsku
    Dachiardit-Ca z Proseče pod Ještědem u Liberce : 03-14 Liberec
    Doprovodné nerosty na výskytech achátů v Podkrkonoší a na Broumovsku
    Druhotné nerosty mědi na českých a slovenských nalezištích
    Fluorit z Bezděčína s. od Turnova
    Francevillit z Litic na Orlicí
    Harmotom z Bezděčína s. od Turnova
    K výskytu diamantů na ložisku Vestřev v Podkrkonoší
    Mineralogie pyropových štěrků Českého středohoří
    Minerály permokarbonských hornin Broumovska
    Minerály série goyazit-svanbergit a kemmlitzit na pyropovém ložisku Vestřev u Hostinného
    Mordenit z Morcinova, jz. od Lomnice nad Popelkou
    Nálezy permokarbonských zkřemenělých dřev pod Orlickými horami
    Nerosty skupiny tetraedritu a jejich výskyt v České a Slovenské republice
    Nerosty z granodioritu od Litic nad Orlicí
    Nevěřil jsem, že jde o diamanty
    "Obyčejný" křemen
    Přírodní fosfáty mědi
    Stilbit z Litic nad Orlicí
    Těžké minerály z potočních náplavů v Železných horách
    Tirolit z Doubravice, s. od Jičína
    Tirolit z Doubravice u Jičína
    Vésigniéit a volborthit ze Studence, jjv. od Jilemnice
    Vésigniéit ze Studence u Jilemnice
    Za acháty a zajímavými zeolity na Liberecko
    Zajímavé nerosty z granátových náplavů v Podkrkonoší