Record details

Name
    Moravskoslezské paleozoikum 1999 (04.02.1999 : Brno, Česká republika)
Conference for Article
    Koncepce devonských ostrovních elevací a vývoj porozit v macošském souvrství
    Srovnání metamorfních událostí v oblasti svinovsko-vranovského krystalinika a jižní části zábřežského krystalinika
    Vztah mezi diagenezí, magnetickým přetiskem a tektonikou u Mokré (v. od Brna)