Record details

Name
    Mrázová, Štěpánka
Author of Monograph
    Estudio geologico de riesgos naturales, area de La Union y Golfo de Fonseca, Republica de El Salvador
    Estudio geologico de riesgos naturales: area de La Unión y Volcán Conchagua, El Salvador
    Far Field of the Geological Repository in the Bohemian Massif
    Geological map of the Pacific zone of Nicaragua. Scale 1:200 000
    Geologická mapa 1:25 000, list Harrachov 03-233
    Geologická mapa ČR 1:25 000, list 03-144 Tanvald
    Geologická mapa ČR 1:25 000 list 13-444 Hlinsko
    Geologická mapa Lausitz-Jizera-Karkonosze (bez kenozoických sedimentů) 1 : 100 000
    Geologická mapa oblasti Sébaco, centrální Nikaragua
    Geologická studie přírodních nebezpečí v oblasti Matagalpa, střední Nikaragua
    Geologická studie:Výzkum přírodních rizik a zranitelnosti horninového prostředí v oblasti měst León, La Paz Centro a Malpaisillo
    Geologické zajímavosti Šluknovska a Lužických hor
    Geologický výzkum přírodních rizik v centrální a západní části Nikaragui
    Geologický výzkum přírodních rizik v okolí města Sebaco, střední Nikaragua
    Geostrada Sudecka, przewodnik geologiczno-turystyczny
    Geotrasa Sudetská, geologicko-turistický průvodce
    Gravimetrické mapování 1:25 000 v oblasti krkonošsko-jizerského krystalinika
    Komentář ke geologické mapě 1:10 000 okolí Janských Lázní
    Krajina Staroměstska a Jesenicka
    Mapa de las fracturas tectónicas - Sebaco, Nicaragua
    Morfotektonická analýza území CHKO Jizerské hory, etapová zpráva za výzkum v roce 2002
    Průběžná technická zpráva č. 1
    Příprava vstupních geologických dat (v širším slova smyslu) pro matematické modelování transportu a geochemické interakce v horizontu stovek tisíců let
    Sudetes Georoute, geological-tourist guidebook
    Textové vysvětlivky k listu 03-144 Tanvald, 1:25 000
    Výběr polygonů na testovací lokalitě melechovský masiv - 1.etapa
    Vyhodnocení hmotné geologické dokumentace jádrového vrtu BJ6 v Lázních Libverda
    Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25000, list 03-144 Tanvald
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25.000, list 03-142 Hejnice a 03-231 Jizerka
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 13-443 Chotěboř
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000, list 01-223 Načetín a 01-442 Hora Svatého Šebestiána
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Harrachov 03-233
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 13-443 Chotěboř
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 03-142 Hejnice -Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 03-231 Jizerka -Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 list 03-142 Hejnice
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 03-321 Jizerka
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 list 03 - 144 Tanvald
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí list 03-142 Hejnice
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí list 03-231 Jizerka
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, 13-444 Hlinsko
    Zhodnocení potenciálu krajiny a geologických lokalit pro metodiku výuky přírodních věd a rozšíření geoturistiky
Author of Article
    Bazaltoidy v krkonošsko-jizerském masivu - nové výskyty (03-14 Liberec)
    Bazaltoidy v krkonošsko-jizerském masívu - nové výskyty
    Effect of elemental composition of Fe-Ti oxides on their thermomagnetic curves
    Effect of Elemental Composition of Fe-Ti Oxides on their Thermomagnetic Curves
    Fe-spinelides in young volcanics of the České středohoří Mts
    Fe-spinelides in young volcanics of the České středohoří Mts.
    Fe-Ti oxides in selected volcanic rocks of the České středohoří Mts
    Fe-Ti Oxides in selectes Volcanic Rocks of the České Středohoří Mts
    Gelogická mapa 1 : 100 000 Lausitz-Jizera-Karkonosze s vysvětlivkami vyšla
    Geofyzikální měření zvýšeného obsahu uranu na opuštěných těžených lokalitách uranových rud na vybraných území Krkonošského národního parku
    The geological map Lausitz-Jizera-Karkonosze (without cenozoic sediments), 1:100 000 - an example of German-Czech-Polish cooperation
    Geologická a geomorfologická mapa nikaragujského vulkanického řetězce
    Geologická mapa 1:100 000 Lausitz-Jizera-Karkonosze s vysvětlivkami vyšla
    Die Geologische Übersichtskarte Lausitz-Jizera-Karkonosze 1 : 100 000
    Die Geologische Übersichtskarte Lausitz-Jizera-Karkonosze 1:100 000
    Die Geologische Übersichtskarte Lausitz-Jizera-Karkonosze 1:100 000
    Geophysical measurement of the uranium loads in selected areas of KRNAP
    Geotrasa sudetská, geologicko-turistický průvodce
    Kontaktní metamorfóza a geofyzikální variabilita fylitů krkonošsko-jizerského krystalinika na území listu 03-233 Harrachov
    Low-field variation of magnetic susceptibility as a tool for magnetic mineralogy of rocks
    Mapa geológico de la cadena volcánica nicaragüense
    Neovulkanity v okolí Liberce, jejich geofyzikální indikace a regionálně - geologický význam
    Neovulkanity v okolí Liberce, jejich geofyzikální indikace a regionálně-geologický význam (03-14 Liberec)
    Nové pohledy na hlinecké paleozoikum a proterozoikum. Vítanovské souvrství: součást hlinecké zóny nebo samostatný celek ?
    Nový výskyt zkrasovělých krystalických vápenců, Janské Lázně - Sluneční stráň II, Krkonoše
    Obsidian balls (marekanite) from Cerro Tijerina, central Nicaragua: petrographic investigations
    Petrografie jizerských ortorul na listu 03-142 Hejnice
    Protection of thermal water sources in Janské Lázně in the relation to Janský fault and occurence of carbonate rocks
    Radiokarbonová data rašelin z oblasti Josefova Dolu v Jizerských horách (03-14 Liberec)
    Radiokarbonová data rašelin z oblasti Josefova Dolu v Jizerských horách
    Structural-Tectonic Study of Sedimentary Complex of the Chrudim Palaeozoic: An Example of the Prachovice Quarry (Železné hory Mts.)
    Strukturně geologická studie výskytu karbonátových poloh krkonošského krystalinika v okolí Janských Lázní a jejich úloha při ochraně přírodních léčivých zdrojů
    Strukturní a metamorfní vývoj severozápadní části krkonošsko-jizerského krystalinika (v okolí Lázní Libverda)
    Svahové deformace a granitová tektonika na Smědavské hoře v Jizerských horách
    Vliv průzkumné uranové těžby na životní prostředí-gamaspektrometrická měření obsahu uranu v jemnozrnných fluviálních sedimentech na lokalitě Harrachov-Rýžoviště (Krkonoše)
    Využití gamaspektrometrie a metody RFA na vybraných lokalitách průzkumu a těžby uranu na území Krkonošského národního parku