Record details

Name
    Mrázová, Štěpánka, 1965-
Author of Article
    Geologická a geomorfologická mapa Nikaraguiského vulkanického řetězce
    Geotrasa Sudetská, geologicko-turistický průvodce
    Nové pohledy na hlinecké paleozoikum a proterozoikum : vítanovské souvrství : součást hlinecké zóny nebo samostatný celek? : 13-44 Hlinsko
    Nový výskyt zkrasovělých krystalických vápenců, Janské Lázně-Sluneční stráň II, Krkonoše : 03-42 Trutnov
    Strukturně geologická studie výskytu karbonátových poloh krkonošského krystalinika v okolí Janských Lázní a jejich úloha při ochraně přírodních léčivých zdrojů