Record details

Name
    Mužík, Václav
Author of Article
    Posouzení možných příčin poklesu hladiny turonské zvodně v okolí Čertových zdí na základě dlouhodobého monitoringu
    Průzkum složitých zlomových struktur pro přípravu modelu regionálního proudění podzemních vod na příkladu pásma strážského zlomu
    Sanace horninového a životního prostředí po chemické těžbě uranu na ložisku Stráž