Record details

Name
    Muck, Alexander
Author of Article
    Amino acid formation induced by high-power laser in CO2/CO-N-2-H2O gas mixtures
    Infrared spectroscopic study of H-D isotopic effect in layered uranium micas M2+ (UO2PO4)2 . nX2O; (M2+ = Cu, Ca, Ba; X = H, D)
    Korelace symetrie u rodiny krystalografické bodové grupy C3
    Příspěvek ke strukturní chemii uranových slíd - V. Metauranocircit I and metauranocircit II
    Příspěvek ke strukturní chemii uranových slíd : II. metatorbernit
    Příspěvek ke strukturní chemii uranových slíd : III. saléeit
    Příspěvek ke strukturní chemii uranových slíd. 6 : Sabugalit
    Příspěvek ke strukturní chemii uranových slíd, IV. metaautunit
    Symetrie směrů v krystalech kubické soustavy a feromagnetické a feroelektrické fázové přechody