Record details

Name
    Musil, Jaromír
Author of Article
    Fosilní kras Valchovského prolomu
    Hlubinná těžba železných rud u Spešova a Dolní Lhoty (okr. Blansko) v 18. a 19. století a její pozůstatky
    Jeskyně u Lysic
    Příspěvek k hydrografii jeskyně Sęsuri v Rumunsku
    Pseudokrasové jeskyně mezi Bělou a Brněncem na Svitavsku
    Pseudokrasové jeskyně v pohoří Mátra v Maďarsku
    Rozsedlinová jeskyně u Velkých Opatovic