Record details

Name
    Musil, Rudolf, 1926-
Author of Article
    ? Doc. RNDr. Ivan Krystek, CSc.
    Akumulační a erozní fáze v Moravském krasu
    Akumulační a morfostratigrafické úrovně Říčky (Moravský kras) (24-41 Vyškov)
    Changes in the longitudinal and transversal sections of the loess cover at Modřice near Brno
    Chemistry of zeolites from King George Island, Antarctica
    Collections of geological sciences and their importance
    Čertova pec a její fauna
    Čtvrtohory
    Denudations- und Akkumulationsphasen im Spätglazial und im Holozän in der Umgebung von Brno
    A dinotherium skeleton from Česká Třebová
    Druhy jeskyní a jejich výškové rozvrstvení v údolí Říčky (Moravský kras) (24-41 Vyškov)
    Fauna moravských jeskyní s paleolitickými nálezy
    The find of mammoth tooth at Česká Třebová (East Bohemia, Czech Republic)
    Fluviální akumulace v Brně-Černovicích (24-43, Šlapanice)
    Fluviální sedimenty Holštejnského údolí
    Geologický vývoj Moravy a Slezska v kvartéru
    Geologie a geomorfologie Moravského krasu
    Interpretační nesrovnalosti ve stratigrafii posledního glaciálu (24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)
    Jarošov - faunistická anomálie gravettských sídlišť
    Jeskyně "Za Hájovnou", výjimečná lokalita Javoříčského krasu
    K osmdesátinám profesora Josefa Pelíška
    Karel Zapletal
    Klima v posledním glaciálu
    Klimatická konfrontace terestrických a marinních pleistocenních sedimentů
    The knowledge of the Pleistocene - an assumption for the differentiation of natural regularities and human interventions : Syllabus of a lecture
    Konec pliocénu a spodní až střední pleistocén v brněnské kotlině
    Metapodia a prstní články medvědů z jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Metodologie a metody paleoekologické práce
    Metody paleontologického výzkumu v jeskynních sedimentech
    Migration and extinction of mammals at the turn of Pleistocene and Holocene
    Mokerská plošina - výjimečná oblast Moravského krasu
    Mokerská plošina a přilehlé údolí Říčky: vývoj říční sítě a krasových jevů v kenozoiku
    The Moravian Karst - the cradle of karst research in Central Europe : a brief overview and foreword to the next contributions
    Na památku doc. dr. Jaroslava Weisse, CSc.
    Nacházelo se ve Woldřichově jeskyni na Stránské skále skutečné ohniště? : 24-43 Šlapanice
    Nálezy mamutích zubů ve štěrkovně v Žabčicích (34-12 Pohořelice)
    Neue Bärenart von Bilzingsleben
    Osteologický materiál z jeskyně Puklinové (24-41 Vyškov)
    Paleobiography of terrestrial communities in Europe during the last glacial
    Paleontologické nálezy
    Phylogeny of the genus Equus
    Pleistocén : historie výzkumů na území bývalého Československa
    Problémy "modřické terasy" v Brně-Pisárkách
    Prof. dr. Karel Zapletal
    Předběžné výsledky výzkumu neogenních obratlovců z lokality Mokrá-lom
    Předmluva
    Sedimenty v údolích a jejich význam pro řešení současných záplav
    Současný stav kvartérní biostratigrafie
    Specifičnost a vyjímečnost Moravského krasu
    Stratigrafické škály evropského plio-pleistocénu
    Stratigraphy of the Last Glacial in the view of fossil mammals (Abstrakt)
    Das Studium der Pferde aus der Lokalität Grubgraben
    Tuřanská terasa Svitavy v Brně (24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)
    Vertikální a horizontální propojení vědy
    Vladimír Kalabis
    Vývoj údolní sítě v jižní části Moravského krasu (24-42 Vyškov)
    Význam Moravského krasu
    Změny ve struktuře asociace INQUA
    Životní prostředí v posledním glaciálu na území Moravy