Record details

Name
    Národní speleologický kongres (3. : 08.10.2004-10.10.2004 : Moravský kras, Sloup, Česká republika)
Conference for Article
    Datování jeskynních sedimentů a rekonstrukce krasové morfologie Nízkých Tater
    Karst Processes and Cave Sediments: Dating
    Stáří a geneze sedimentů v Ochozské jeskyni (Moravský kras)
    Studium "stagnujících" výskytů skapové a kondenzované vody v jeskyních: Chemické složení a poznámky ke korozi krápníkové výzdoby
    Využití přirozených stopovačů (18O, 3H, CFCs, SF6) pro studium proudění a doby zdržení skapových vod a krasových pramenů (Moravský kras)