Record details

Name
    Němečková, Monika
Author of Monograph
    Srovnání charakteru metamorfózy poličského a zábřežského krystalinika
Author of Article
    Amfibolické kvarcity s L-stavbou ze zóny Červenohorského sedla (Hrubý Jeseník) (14-24, Bělá pod Pradědem)
    Amfiboly tremolitových mramorů v Českém masivu
    Amfiboly z tremolitových mramorů v Českém masivu
    Bioerosion and bioturbation of a weathered metavolcanic rock (Cretaceous, Czech Republic)
    Bioerosion and bioturbation of weathered metavolcanic rock (Cretaceous, Czech Republic)
    Cordierite-Bearing Rocks and their Relation on the PT Evolution of Rocks in the N Part of the Zábřeh and Polička Crystalline Complexes
    Cordierite-bearing rocks and their relation to the PT evolution of rocks in the N parts of the Zábřeh and Polička crystaline complexes
    Distribuce tremolitových mramorů v Českém masivu
    Distribuce tremolitových mramorů v Českém masivu
    Dva genetické typy tremolitu a nález objektů, podobných fosiliím z lomu Konstantin ve velkovrbenské skupině (14-23 Králíky)
    Dva genetické typy tremolitu a nález objektů podobných fosíliím, z lomu Konstatntin ve velkovrbenské skupině
    Geological Distribution of Tremolite Marbles in the Bohemian Massif and CL-study of their Prograde Metamorphic Reactions in the Olešnice Group
    Geological Distribution of Tremolite Marbles in the Bohemian Massif and CL-study of their Prograde Metamorphic Reactions in the Olešnice Group
    The Glossifungites and Trypanites Ichnofacies on a weathered (and subsequently re-compacted) metavolcanic rock (Cretaceous, Czech Republic)
    Horniny s cordieritem a jejich vztah k PT vývoji hornin v severních částech zábřežského a poličského krystalinika
    Kontaktní metamorfóza v zábřežském a poličském krystaliniku
    Metamorfní vývoj svinovsko-vranovského krystalinika
    Metamorphic Development of the Svinov-Vranová Crystalline Unit, East of the Bohemian Massif
    Metamorphic development of the Svinov-Vranová crystalline unit, East of the Bohemian Massif
    Metapelity s cordieritem v severní části zábřežského krystalinika
    Petrography of the Zábřeh Crystalline Unit: A Rewiew
    Petrology and geochemistry of plutonic rocks from the Polička and Zábřeh crystalline units (NE Bohemian Massif)
    Petrology of the plutonic rocks in the Polička and Zábřeh crystalline units (NE Bohemian Massif)
    Petrology of the plutonic rocks in the Polička and Zábřeh Crystalline Units (NE Bohemian Massif)
    Petrology of the Plutonic Rocks in the Polička and Zábřeh Crystalline Units (NE Bohemian Massif)
    Předběžné výsledky mapování svinovsko-vranovského krystalinika pro mapy 1 : 50 000 Jevíčko a Mohelnice (24-21, Jevíčko; 14-43, Mohelnice)
    Slices of the Moravicum in the northern part of the Drahany Upland (Czech Republic): a tectonic zone between different palaeozoic sedimentary complexes
    Srovnání metamorfních událostí v oblasti svinovsko-vranovského krystalinika a jižní části zábřežského krystalinika
    Tectonometamorphic evolution along the terrane boundary at the northern termination of the Boskovice Furrow
    Tectonometamorphic evolution along the terrane boundary at the northern termination of the Boskovice Furrow
    Zpráva o výzkumu tremolitověch mramorů u Kuroslep na západní Moravě (Olešnická skupina, Moravikum)
    Zpráva o výzkumu tremolitových mramorů u Kuroslep na západní Moravě (olešnická skupina, moravikum) (24-33 Moravský Krumlov)