Record details

Name
    Němec, Stanislav
Author of Article
    Adaptace biologického mikroskopu na jednoduchý mikroskop polarizační
    Chemické čištění stříbra a mědi
    Čištění minerálů peroxidem vodíku a čpavkem
    Důkaz berylia v minerálech
    Důkaz cínu v kasiteritu
    Důkaz halogenů v minerálech
    Důkaz křemíku v minerálech
    Důkaz niklu v minerálech
    Důkaz přítomnosti uranu v minerálech
    Důkaz vanadu v minerálech
    Důkaz zirkonia v zirkonu
    Jednotky dozimetrie ionizujícího záření v praxi
    Měření indexu lomu minerálů pomocí Abbeova refraktometru
    Nový nález moissanitu z Českého středohoří
    Objevitel radioaktivity
    Odstranění rezavých povlaků z rodochrozitu
    Odstraňování rezavých povlaků hydratovaných oxidů z minerálů
    Pozor na kyselinu šťavelovou
    Radioaktivní baryt od Teplic
    Určení berylu
    Vhodné lepidlo na lepení minerálů na podložku