Record details

Name
    Nahodilová, Radmila
Author of Monograph
    HIGH-PRESSURE PARTIAL MELTING AND ITS RELATIONSHIP TO THE GRANULITE FACIES METAMORPHISM: IMPLICATIONS FOR THE ORIGIN OF FELSIC HIGH-PT GRANULITES IN THE BOHEMIAN MASSIF, CENTRAL EUROPE
    Rekognoskace litologicky kontrastních hornin v jednotkách krystalinika při sv. okraji moldanubika-návaznost na základní geologické mapování 1:25 000
    Tvorba elektronického datového souboru hornin a horninotvorných minerálů
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 32-231 Horní Planá
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000, list 23-222 Krucemburk. 116 km čtv. v okolí města Krucemburk, kraj Vysočina
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25000 32-142 Nová Pec a 32-141 Nové Údolí
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 23-222 Krucemburk
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 32-231 Horní Planá
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa dokumentačních bodů, list 32-231 Horní Planá
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 32-231 Horní Planá
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 32-231 Horní Planá
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, odkrytá geologická mapa, list 32-231 Horní Planá
Author of Article
    Carboniferous exhumation of thickened lower crust through wedge tectonics and subsequent lateral spreading in the middle crust: Moldanubian zone of the Bohemian Massif
    Carboniferous exhumation of thickened lower crust through wedge tectonics and subsequent lateral spreading in the middle crust: Moldanubian zone of the Bohemian Massif
    Contrasting metamorphic evolution of HP rocks in the Gföhl unit of the Kutná Hora Crystalline Complex and the Moldanubian zone in Austria
    The different metamorphic evolution of HP rocks of the Gföhl unit in Kutná Hora Crystalline Complex against in Moldanubian Zone in Austria
    Geochemistry and petrology of high-pressure albite-K-feldspar kyanite-garnet felsic gneisses and granulites from the Kutná Hora Unit, Bohemian Massif
    High- to ultra-high pressure partial melting in orogenic belts: Implications for the formation of felsic granulites from the Bohemian Massif
    High-pressure metabasic rocks from the Kutná Hora Complex: geological position and petrology of exotic lithologies along the segmented Moldanubian margin, Bohemian Massif
    High-pressure partial melting and melt loss in felsic granulites from the Bohemian Massif (Czech Republic)
    High-pressure partial melting and melt loss in felsic granulites in the Kutná Hora complex, Bohemian Massif (Czech Republic)
    High pressure partial melting in orogenic belts: implications for the origin of felsic high-PT granulites in the Bohemian Massif, central Europe
    HP Melting and its Relationship to the Granulite Facies Metamorphism - an Example of the 'Gföhl Nappe' in the Kutná Hora Crystalline Complex
    HP melting and its relationship to the granulite facies metamorphism - an example of the "Gföhl nappe" in the Kutná Hora Crystalline Complex
    HP/UHP metamorphism with granulite facies overprint from the Moldanubian zone (European Variscides)
    HP/UHP rocks in the Kutná Hora Complex and adjacent Monotonous Unit
    In-situ or tectonic origin of garnet peridotite, eclogite and granulite of the Bestvina unit at Kutna Hora (Bohemian Massif)?
    Incipient eclogite facies metamorphism in the Moldanubian granulites revealed by mineral inclusions in garnet
    Incipient eclogite facies metamorphism in the Moldanubian granulites revealed by mineral inclusions in garnet
    Magmatic fabrics and emplacement of the cone-sheet-bearing Knizeci Stolec durbachitic pluton (Moldanubian Unit, Bohemian Massif): implications for mid-crustal reworking of granulitic lower crust in the Central European Variscides
    Magmatic fabrics and emplacement of the cone-sheet-bearing Knížecí Stolec durbachitic pluton (Moldanubian Unit, Bohemian Massif): implications for mid-crustal reworking of granulitic lower crust in the Central European Variscides
    Magmatic fabrics and emplacement of the cone-sheet-bearing Knížecí Stolec durbachitic pluton (Moldanubian Unit, Bohemian Massif): implications for mid-crustal reworking of granulitic lower crust in the Central European Variscides
    Prograde metamorphic history and the evidence of HP partial melting of the felsic granulites in Kutná Hora comlex, Bohemian Massif (Czech Republic)
    Relationships of eclogites and garnet peridotite with felsic granulite in the Bohemian Massif
    Structure and Episodic Evolution of the Lower Crustal Accretionary Wedge: from Deep Retro- to pro-Wedge Orogenic Fabrics
    Structure and episodic tectonic evolution of the lower crustal accretionary wedge: from deep retro- to pro-wedge orogenic fabric
    Structure and episodic tectonic evolution of the lower crustal accretionary wedge: in Moldanubian Zone, Austria
    Structure and Episodic Tectonic Evolution of the Lower Crustal Accretionary Wedge: in Moldanubian Zone, Austria
    Structure and Episodic Tectonic Evolution of the Lower Crustal Accretionary Wedge in Moldanubian Zone, Austria
    Struktury a stavby durbachitických plutonů jako indikátory tektonometamorfního vývoje moldanubika
    Struktury a stavby durbachitických plutonů jako indikátory tektonometamorfního vývoje moldanubika (Český masiv)
    Tectonometamorphic features of geological units along the northern periphery of the Moldanubian Zone (Bohemian Massif)
    Tectonometamorphic features of geological units along the northern periphery of the Moldanubian Zone (Bohemian Massif)
    Tracing an incipient exhumation deformation back to UHP stage: eclogites from the Kutná Hora Unit, Bohemian Massif
    Vysokotlaké tavení a jeho vztah ke granulitové metamorfóze na příkladu "gföhlského příkrovu" v kutnohorském krystaliniku
    Vysokotlaké tavení a jeho vztah ke granulitové metamorfóze na příkladu 'Gföhlského příkrovu'v Kutnohorském krystaliniku
    Vývoj vysokotlakého tavení: výsledek experimentu aplikovaného na felsický granulit Kutnohorského krystalinika
    Vývoj vysokotlakého tavení: výsledek experimentu aplikovaného na felsický granulit kutnohorského krystalinika