Record details

Name
    Navrátil, Ondřej
Author of Article
    Application of experimental stress analysis in geotechnics for minimization of structure failure
    Application of experimental stress analysis in geotechnics for the minimization of the structure failure
    Description of granular materials by mean values
    Determination of the Representative Elementary Volume for Mathematic Modelling of the Groundwater Flow
    Greigit z cyprisového souvrství na dole Družba v sokolovské pánvi
    Hyalophane and Ba-muscovite in a pegmatite-aplite vein from Krhanice, Central Bohemia, Czechoslovakia
    Minerály bismutu a telluru ze Zduchovic u Kamýku nad Vltavou
    Numerical Testing and Implementation of Elastic-Plastic Models of Geomaterials
    Numerical testing and implementation of elastic-plastic models of geomaterials
    Numerické testování a implementace pružnoplastických modelů geomateriálů
    Obsidian artifacts from the Neolithic locality Těšetice in southern Moravia
    On Elastic-Plastic Theory of Geomaterials
    On elastic-plastic theory of geomaterials
    On the sources of Radon in the caves in the northern part of the Moravian karst
    Prostředky experimentální analýzy v geotechnice a jejich využití k minimalizaci rizika selhání konstrukce
    Prostředky experimentální analýzy v geotechnice a jejich využití k minimalizaci rizika selhání konstrukce
    Příspěvek k chemickému složení minerálů Au-zrudnění v jílovském revíru
    The q-Boson Realizations of the Quantum Groups Uq(B2) and Uq(C2)
    Výskyt nositelů kadmia v přírodě