Record details

Name
    Nedvěd, Jiří
Author of Article
    Georadarový průzkum koryta Vltavy v blízkém okolí Karlova mostu
    Výsledky geofyzikálního měření ve Svatém Janu pod Skalou