Record details

Name
    Nikodem, A.
Author of Article
    Charakteristika hydraulických vlastností půd pro numerické modelování transportu acidifikantů
    Časové a prostorové změny retenčních vlastností ornice ovlivněné erozními procesy
    Impact of spruce forest and grass vegetation cover on soil micromorphology and hydraulic properties of organic matter horizon
    Impact of varying soil plant cover on soil micromorphology and hydraulic properties
    Soil hydraulic properties of topsoil along two elevation transects affected by soil erosion
    Temporal variability of selected chemical and physical propertires of topsoil of three soil types
    Temporal variability of structure and hydraulic properties of topsoil of three soil types
    Visualization of variable preferential flow in Haplic Luvisol and Haplic Cambisol using the dye tracer experiment