Record details

Name
    Nikodem, Antonín
Author of Article
    Acidifikace půd v Jizerských horách: výsledky vybraných projektů
    Seasonal variation of water extractable aluminium forms in acidified forest organic soils under different vegetation cover
    Simulation of the influence of rainfall redistribution in spruce and beech forest on the leaching of Al and SO42- from forest soils
    Vliv stromového patra (buku lesního a smrku ztepilého) na vybrané půdní charakteristiky na lokalitě Paličník v Jizerských horách
    Změny forem Fe a Al v rámci pedogeneze vývratišť v přirozeně se vyvíjejícím jedlo-bukovém pralese