Record details

Name
    Novák, František, 1932-
Author of Article
    Akcesorické minerály z kaolinizované žilné horniny polzenitového charakteru z oblasti Hamru u České Lípy
    Devillin z dolu Kovárna v Obřím dole v Krkonoších
    Ing. RNDr. František Kupka, CSc. in memoriam
    K osmdesátinám RNDr. Zdeňka Trdličky, CSc.
    Nové údaje o saponitu z Čáslavska a ze Starého Ranska
    Nové výskyty nerostů na Sn-W ložisku Cínovec
    Palygorskit se supergenními minerály olova z Křižanovic v Železných horách (Česká republika)
    Přibyslavice peraluminous granite
    RNDr. Jiří Losert, CSc. - významný český geolog-exulant
    Serpierit a zinekrosasit z Herlíkovic u Vrchlabí
    Supergenní As mineralizace odvalu Stará Plimle na Kaňku u Kutné Hory (Česká republika)
    Šedesátiny docenta RNDr. Jana H. Bernarda, CSc.
    Uranofán z ložiska uranových rud Medvědín u Špindlerova Mlýna
    Vzpomínka na RNDr. Františka Pechara, CSc.
    Witherit z fluoritového ložiska Běstvina