Record details

Name
    Novák, Jan
Author of Article
    Alkaline leaching uf uranium ore from the North Bohemian Cretaceous, Czech Republic
    Aplikace stratigrafické seizmiky v ropo-plynonadějných oblastech ČSSR
    Early Iron Age forest communities in north part of the Oderská brána (NE Czech Republic)
    Ekologické a ekonomické aspekty likvidace chemické těžby uranu na ložisku Stráž
    Ekologické a ekonomické aspekty likvidace chemické těžby uranu na ložisku Stráž
    Equipments Tesla VÚPJT for the radon measurement
    Geochemical tools for the stratigraphic correlation of floodplain deposits of the Morava River in Strážnické Pomoraví, Czech Republic from the last millennium
    Mining of uranium by acid leaching and its environmental consequences
    Mining of Uranium by Acid Levaching and Its Environmental Consequences
    Parageneze a chemické složení sfaleritu v proterozoických formacích ložiska Struhadlo u Klatov
    Remediation of a sandstone aquifer following chemical mining of uranium in the Stráž deposit, Czech Republic
    Sanace následků chemické těžby uranu na ložisku Stráž
    Systém pro řízení vypouštění důlních a odpadních vod
    Šíření produktů štěpení a radiolýzy z vyhořelého paliva puklinami žulových masívů v České republice
    Tradície banského školstva v Banskej Štiavnici
    Ultrabazika v xenolitech pláště v borském masívu
    Výuka baníctva na banskoštiavnickej Baníckej akademii od jej vzniku do polovice 19. storočia
    Žulové kameny u Černých Voděrad